Obradowała Rada Naukowa UTW

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =
345084268_272907041864103_7167699553976269297_n
W miniony piątek (26.05) w budynku uczelni Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się zebranie Rady Naukowej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, pomaga w opracowywaniu ramowego planu działalności, doradza w doborze tematyki wykładów, konferencji, prelekcji, spotkań, a także (co bardzo ważne) pomaga w pozyskiwaniu wykładowców prowadzących zajęcia.

Rada Naukowa Naukowej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim powstała  20 września 2016 roku na mocy trójstronnego porozumienia: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim. Do składu Rady Naukowej na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dołączyła na mocy Aneksu Nr 2 do Porozumienia z 20 września 2016 roku Pani mgr Renata Wojtczak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, która zastąpiła na tym stanowisku prof. dr hab. Patrycję Jakóbczyk-Adamczyk

Po podpisaniu aneksu, Rada Naukowa wysłuchała informacji o działalności UTW w okresie 2022-2023, (którą przedstawiła Prezes UTW Janina Franczak-Kujawska), a następnie zapoznała się z propozycjami wykładów na rok akademicki 2023 - 2024.  Rozwinęła się ciekawa dyskusja w wyniku której pojawiły się nowe tematy wykładów np. "Człowiek Marszałka Piłsudskiego, od wszystkiego - Walery Sławek" czy też propozycja dyskusji panelowej "Gotówka czy pieniądz elektroniczny", a także pojawiła się propozycja spotkania np. w Mediatece z Krzysztofem Zanussim reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym bądź inną sławną osobą.

W dyskusji pojawił się także temat Akademii Piotrkowskiej, która oficjalnie zacznie działać od 1 czerwca 2023 roku oraz o  przyszłej  współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
← powrót