Dzisiaj: Środa 05 sierpnia 2020

Podzamcze czeka na inwestora (29.04.2008)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Na wczorajszej sesji radni podjęli uchwałę o sprzedaży nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 16. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym rejonie tzw. mieszkalnictwo wielorodzinne śródmiejskie.

pereca.jpgpereca1.jpg
Na wczorajszej sesji radni podjęli uchwałę o sprzedaży nieruchomości przy ul. Starowarszawskiej 16. Jest to działka, na której usytuowane są budynki, w których funkcjonowała Przychodnia Psychologiczno ? Pedagogiczna. Wykonana w marcu 2005 roku ekspertyza techniczna wskazała na konieczność rozbiórki budynku. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym rejonie tzw. mieszkalnictwo wielorodzinne śródmiejskie.
starowarszawska.JPG 
Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony archeologicznej. Inwestor będzie musiał uzgodnić inwestycję z Konserwatorem Zabytków. Ponadto ze służbami konserwatorskimi uzgodnienia wymagają również wszelkie inwestycje mające wpływ na wizualną stronę inwestycji oraz układ komunikacyjny, zabudowę zabytkową i tradycyjną oraz zieleń i wszelkie zmiany stanu istniejącego. 
 

Położenie działki w obrębie Starego Miasta wymaga dołożenia należytej staranności, aby ten fragment miasta szybko został zrewitalizowany. W związku z tym w umowie sprzedaży zostaną zawarte zapisy zobowiązujące przyszłego nabywcę do właściwego zagospodarowania nieruchomości wraz ze wskazaniem terminów wykonania prac.

- Mam nadzieję, że unikniemy w ten sposób sytuacji, w której inwestor kupuje działkę w celach spekulacyjnych, bez zamiaru inwestowania ? powiedział Prezydent Krzysztof Chojniak.

Nabywca ma czas 1,5 roku na rozpoczęcie i 5 lat na zakończenie budowy obiektu od daty nabycia nieruchomości. Za rozpoczęcie budowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, za zakończenie wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym.

W umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone na okres 5 lat na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski prawo jej odkupu nieruchomości przez Gminę,  zgodnie z art. 593 k.c.,

w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 10% ceny nabycia za przekroczenie terminów do 1 roku,

- 20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

- 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów, jednakże do kwoty nie wyższej niż wartość nieruchomości w dacie naliczenia kary.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 30% ceny sprzedaży nieruchomości.


Sprzedaż tej nieruchomości jest jednym z elementów realizacji projektu rewitalizacji PODZAMCZA.


← powrót