Przedostatnia sesja tej kadencji za nami

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 2 =
Link
5 + 2 =
DSC_2626
Po raz siedemdziesiąty czwarty w tej kadencji samorządu obradowali piotrkowscy radni. Trzecia sesja w tym roku kalendarzowym odbyła się w środę (27.03). Podczas posiedzenia radni podjęli 16 uchwał.
Podczas dzisiejszej (27.03) sesji radni, tradycyjnie na początku obrad podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2024. Podjęli również uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia oraz Alejach Mikołaja Kopernika. Ustalili zasady sposób i tryb udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym.

Ponadto radni przyznali dotacje dla Rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jacka i Doroty, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła „FARA” na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Następnie rajcy debatowali nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2024, utworzeniem Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim oraz nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pawłowskiej, Promiennej i Fabianiego w Piotrkowie Trybunalskim;
 
← powrót