Raport o stanie miasta 2023 - informacja dla mieszkańców

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =
zdjęcietłoraport
Na IV. Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (27 czerwca br.) zostanie rozpatrzony Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2023 rok. Dokument stanowi podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku 2023, w szczególności realizacji: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego.  Głos w tej sprawie mogą zabrać również mieszkańcy.
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent miasta przedstawia radnym i mieszkańcom raport o stanie miasta za miniony rok. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.
Podczas ww. sesji przeprowadzona zostanie także debata, w której udział mogą wziąć również mieszkańcy.
 
W tym celu każdy mieszkaniec zainteresowany zabraniem głosu i udziałem w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego swoje pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór zgłoszenia z listą poparcia do pobrania w załączniku poniżej.
 
Zgłoszenie z listą poparcia (oryginał) należy złożyć osobiście najpóźniej do dnia 26 czerwca 2024 r., do godz. 15.00, w Biurze Rady Miasta (Pasaż Karola Rudowskiego 10, tel. 44 732-77-19 i 44 732-77-30) w celu zarejestrowania w kolejności wpływu.
 
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu, podczas sesji 27 czerwca 2024 r., według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Raport o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2023 rok opublikowany jest na stronie www.bip.piotrkow.pl i w załączniku poniżej.


 
← powrót