Ul. Żeromskiego idzie do remontu

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
DSC_0007
W Urzędzie Miasta otwarto oferty w przetargu na kompleksową modernizację ul. Żeromskiego na odcinku od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych. Gotowość do przeprowadzenia prac zgłosiło trzech przedsiębiorstw. Dwóch z nich zmieściło się w kwocie, którą miasto zaplanowało na inwestycję. Aktualnie trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym.
Zakres robót na ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych obejmuje rozbudowę drogi z przebudową i rozbudową skrzyżowań, przebudowę i budową zjazdów na posesje, przebudowę chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę oświetlenia przy przejściu dla pieszych, przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, likwidację kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, wykonanie małej architektury (wiata przystankowa i kosze na śmieci), montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aktualnie w Urzędzie Miasta trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy. Przebudowy ul. Żeromskiego chcą podjąć się trzy firmy z czego dwie mieszczą się w kwocie, którą miasto zabepizeczyło na inwestcyję. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów “ERBEDIM” Sp. z o.o. (4 948 326,86 zł), Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. (5 366 023,53 zł), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. (4 671 880,19 zł). Wyłoniona firma będzie musiała zrealizować zadanie do 7 listopada 2024 r.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, pn.: Rozbudowa ulicy Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim. Wartość
dofinansowania 2.264.400,00 PLN (60%).
← powrót