Dzisiaj: Czwartek 16 lipca 2020

Ulica Wojska Polskiego będzie remontowana (28.02.2008)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się dziś z osobami odpowiedzialnymi za sprawy gospodarki wodnej oraz inwestycji w naszym mieście. Szczegółowej analizie poddano stan ulicy Wojska Polskiego i możliwości jej remontu.

wojpol1.jpg
Prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się dziś z osobami odpowiedzialnymi za sprawy gospodarki wodnej oraz inwestycji w naszym mieście. W spotkaniu uczestniczył między innymi Wiceprezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Michał Rżanek, Inżynier Miasta Krzysztof Byczyński, Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Małgorzata Majczyna. Spotkanie poświęcone było ocenie istniejącego stanu technicznego ulicy Wojska Polskiego. Szczegółowej analizie poddano fragment drogi od ulicy Jerozolimskiej do Armii Krajowej.
wojpol2.jpg
W granicach administracyjnych miasta ulica Wojska Polskiego rozciąga się na długości ponad 5 km. Remont głównej drogi w mieście wymaga skoordynowania działania wszystkich miejskich służb. Naprawy, wymiany lub budowy wymaga kanalizacja deszczowa ? obecnie mała liczba kratek deszczowych uniemożliwia odpływ wody po opadach, a te, które są zostały w poprzednich latach zalane asfaltem. Kanały sanitarne na niektórych odcinkach drogi pamiętają jeszcze czasy przedwojenne i ich stan techniczny obliguje władze miasta do ich wymiany. Ponadto przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest poznanie obecnego stanu technicznego kanałów i zbadanie ich za pomocą kamery. Analiza istniejącego stanu oraz w niedługim czasie analiza kosztorysowa pozwolą na rozpoczęcie remontu ulicy Wojska Polskiego. Poszczególne odcinki ulicy Wojska Polskiego mają bardzo zróżnicowany stan infrastruktury podziemnej i od jego stanu zależą koszty remontu ulicy jak i terminy jego przeprowadzenia. Część prac koniecznych do wykonania jest już uwzględniona we wniosku dotyczącym modernizacji oczyszczalni ścieków i będzie wykonana w ramach tego projektu. Na pozostałe prace środki finansowe będą musiały znaleźć się w budżecie miasta. Ze względów finansowych jak i logistyczno-transportowych remont drogi będzie przeprowadzany w kolejnych latach etapami. Jeśli pozwolą na to warunki techniczne pierwszych prac na ulicy Wojska Polskiego można spodziewać się jeszcze w tym roku.  Prezydent Krzysztof Chojniak kładzie duży nacisk na jakość piotrkowskich ulic i komfort jazdy kierowców. Konieczne remonty wykonywane są na bieżąco. Większe modernizacje planowane są z należytą starannością.

← powrót