Wraca wahadło na Roosevelta

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =
DSC_8389
Od czwartku (08.02) na ul. Roosevelta powrócił ruch wahadłowy. To za sprawą wznowienia prac na modernizowanym odcinku drogi.
Pod koniec ubiegłego roku wstrzymano przebudowę ulicy Roosevelta, na odcinku od ulicy Wroniej do granic miasta, ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Wraz ze wstrzymaniem prac z remontowanego odcinka usunięto sygnalizację, która sterowała ruchem wahadłowym. Był to efekt nie tylko panujących, a także prognozowanych, warunków atmosferycznych, ale również faktu, że zaawansowanie znacząco wyprzedzało założony harmonogram prac.

W czwartek na modernizowany odcienk drogi powrócił ruch wahadłowy. Na placu budowy działają już brukarze, a niebawem rozpoczną się dalsze prace drogowe.
Dotychczas wykonano wszystkie prace przy budowie i wymianie mediów, a na połowie modernizowanego odcinka udrożniono rowy odwadniające oraz wykonano jezdnię, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, chodnik i asfaltową ścieżkę rowerową.
Prace obecnie skupiają się na pozostałym fragmencie ulicy bliżej granic miasta. Wschodni pas ruchu jest już praktycznie wykonany. Drogowcy teraz zajmą się budową od podstaw zachodniego pasa ruchu oraz ułożeniem chodnika i ścieżki rowerowej oraz przebudową rowów odwadniających.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Zgodnie z zapisami umowy prace tego etapu powinny zakończyć się w maju 2024 roku. Jednak wykonawca zakłada, że ten odcinek odda do użytkowania zdecydowanie wcześniej.

Przypominamy, że drugi odcinek ulicy Roosevelta, od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej, jest wykonywany w formule "zaprojektuj i wybuduj". Aktualnie firma przygotowuje wszelką dokumentację potrzebną do rozpoczęcia prac. Na tym fragmencie ma zostać wykonany ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej, chodnik po stronie północnej, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne oraz nawierzchnia jezdni. Wcześniej prace dotkną przebudowy infrastruktury podziemnej.

Modernizacja ul. Roosevelta to jedna z największych drogowych inwestycji, jakie rozpoczęły się w 2023 roku. Całkowity koszt wykonania ww. dwóch etapów wynosi blisko 22,5 mln zł. Jednak na realizację zadania pozyskaliśmy aż 21,3 mln zł dofinansowania z programu "Polski Ład". 
Wykonawcą prac jest konsorcjum piotrkowskich firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
← powrót