Ostatni dzień szkolnej nauki dzieci z klasy II c (ogólnomuzycznej) SP10 postanowiły spędzić na wycieczce w?piotrkowskim magistracie. Dzieci oglądały między innymi salę narad i salę ślubów USC oraz gabinet Prezydenta Miasta.
Po raz IV w Urzędzie Miasta spotkali się dziś radni Młodzieżowej Rady Miasta. Jedynym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady, w związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Damiana Madeja z mandatu radnego.
Ostatni wykład w roku akademickim 2006/7 w ramach Uniwersytetu III wieku stał się również okazją do uroczystego wręczenia Nagrody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych zaprasza na debatę nt. usuwania barier dla osób niepełnosprawnych.

Od 15 czerwca w piotrkowskiej Galerii BWA będzie można oglądać wystawę ?Baśnie i bajki? ? ilustracje do książek dla dzieci Marzeny Zacharewicz.

W dniach od 18 do 20 czerwca br. przeprowadzony został cykl prelekcji dla dzieci pod hasłem "Edukacja dla bezpieczeństwa - bezpieczni podczas wakacji".

Piotrków Trybunalski otrzyma pieniądze na budowę boiska w ramach ministerialnego programu ?Blisko-Boisko?! Ministerstwo Sportu oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. ogłosiły wyniki naboru wniosków do programu ?Blisko-Boisko? na rok 2007.

IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim ma swój sztandar. Uroczyste poświęcenie miało miejsce dziś (20.06) w kościele akademickim Panien Dominikanek.
Zapraszamy na spotkanie w sprawie rewitalizacji Starego Miasta. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2007 roku o godzinie 10.00 w sali nr 1 w budynku Urzędu Miasta.
Z dniem 19 czerwca br. Prezydent Miasta powierzył obowiązki Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Pani Aldonie Przybylskiej ? kierownikowi Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta. Pani Aldona Przybylska będzie pełnić obowiązki dyrektora ...