Bilans za I półrocze 2006

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Prezydent Miasta dokonał oceny wyników finansowych Miasta z pierwsze półrocze 2006.

Prezydent Miasta dokonał oceny wyników finansowych Miasta z pierwsze półrocze 2006. Dochody Piotrkowa Trybunalskiego osiągnęły w tym okresie 111,6 mln zł, a łącznie z wolnymi środkami z roku poprzedniego w wysokości 11,6 mln zł dało to 123,2 mln zł w budżecie Miasta. Z tej kwoty 55,9 mln zł to środki wypracowane przez Miasto, a więc dochody własne i udział w podatkach płaconych przez mieszkańców. Subwencje i dotacje rządowe wyniosły 54 mln zł. Miasto nie zaciągnęło w tym roku jeszcze żadnych kredytów ani pożyczek. Wydatki Miasta w pierwszym półroczu 2006 osiągnęły wysokość 101,4 mln zł. Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wyniosła 18,3 mln zł. Największe wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie oświaty - 44 mln zł, na zasiłki rodzinne - 7,3 mln zł i pozostałą pomoc społeczną - 12,9 mln zł. Na remonty wydano 2,5 mln zł, a na inwestycje 8 mln zł. Na lokatach bankowych znalazło się łącznie 12,7 mln zł.

W pierwszym półroczu 2006 zostały również spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach w wysokości 9,1 mln zł. Zadłużenie miasta wynosi obecnie 19% (jest to stosunek wszystkich zobowiązań do rocznych dochodów). Przypomnijmy, że dopuszczalny poziom zadłużenia miast wynosi w Polsce 60%.

Prezydent ocenił, że finanse Miasta są bezpieczne. Wysoka nadwyżka operacyjna oznacza, że Miasto więcej zarabia niż wydaje na swoje funkcjonowanie. Wystarcza pieniędzy na bieżące remonty oraz na inwestycje. Prezydent podziękował pani Wiesławie Łuczak, skarbnikowi Piotrkowa Trybunalskiego, za utrzymywanie wysokiej dyscypliny budżetowej i dobre zarządzanie finansami Miasta.

Załączniki artykułu

wykazaktow2017 (Pobrań: 756)
← powrót