Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Włoch, która odbędzie się w dniach 12-16 czerwca br.
  
 
 
Od dzisiaj (30.04) wchodzi w życie „Konstytucja Biznesu” - pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.
27 kwietnia odbędzie się przetarg na nieruchomość gminną, zlokalizowaną w centrum miasta, przy ul. Wojska Polskiego 60a, w bliskim sąsiedztwie dworca PKP i PKS.
Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku zaprasza na II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości (18.04). Tematem przewodnim spotkania będzie partnerstwo publiczno-prywatne.
6 kwietnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dotyczących powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie może wynieść nawet 91 %.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
Rusza cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców w województwie łódzkim.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają przedsiębiorców z naszego regionu do udziału w cyklu spotkań informacyjnych dotyczących instrumentów wsparcia dla małych i średnich firm.  Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.
„Badania na rynek” to tytuł konkursu dla firm ze średnich miast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
23 marca br., odbędzie się przetarg na nieruchomość niezabudowaną, zlokalizowaną przy ul. Wierzejskiej, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.