Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Aktualności

Fundusze
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 ogłasza nabór nr FELD.07.05 Integracja i społeczeństwo obywatelskie, projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 7. Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 21.05.2024 r.
 
Obraz1
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu spotkań informacyjnych pn. „Innowacje na HORYZONCIE – możliwości pozyskania środków z Programu Horyzont Europa oraz zasady przygotowania wniosków”.
639c312188e1c
ŁARR S.A. wznawia nabór wniosków na pożyczki inwestycyjne dla MŚP w ramach Pożyczki Rozwojowej 2020 i Pożyczki Rozwojowej 2023.
Obraz1
Granty na Eurogranty - oferta dla przedsiębiorców – w ramach FENG.02.12, Działanie 02.12 Granty na Eurogranty - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
bgk-wydarzenie-1-1280x640
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Region Łódzki  zapraszają na seminarium Możliwości finansowania inwestycji przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
przetargi
26 kwietnia 2024 r. odbędą się przetargi na dzierżawę terenów Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Fundusze Europejskie
Do dnia 07 czerwca 2024 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFR, Działanie FENX.01.05. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ FENX.01.05.1. Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.
patroni roku
Do 06 kwietnia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu “Patroni Roku 2024” organizowanego przez Fundacje LOTTO im. Haliny Konopackiej. Celem programu jest upamiętnienie patronów, w uznaniu za ich zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.
MicrosoftTeams-image-16
W okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2023 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wraz z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet oraz partnerem ponadnarodowym Business France realizowała program Mój biznes za granicą – model wsparcia instytucjonalnego MŚP w obszarze umiędzynarodowienia oferty firm i rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa”. Celem projektu było podniesienie jakości wsparcia firm z sektora MŚP zainteresowanych eksportem.
Obraz1
Trade.gov.pl to portal eksportera prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Polscy przedsiębiorcy mają możliwość bezpłatego stworzenia wizytówki eksportera.