Aktualności

Obraz1
Do 14 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „MIKRO GRANTY”. Beneficjentami Programu mogą być organizacje, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.
Obraz1
Do 31.07.2023 roku trwa nabór wniosków w ramach programu granowego Fundacji ORLEN „Moje miejsce na ziemi”. Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 20.09.2023 roku, a 30.06.2024 roku.
MEN
Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. Międzynarodowa wymiana młodzieży. Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
totalizsport-programy-banerwww-1-kopia
Celem programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów programu należą także sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.
swzfl-2023-431x233
Fundacja LOTTO ogłasza nabór zgłoszeń do konkursu „Sportowe Wakacje ”. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.
totalizsport-programy-banerwww-4-kopia
Totalizator sportowy ogłasza nabór zgłoszeń do programu „Z kobietami - patriotkami”. Celem programu jest kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Paliwo dla kultury”, którego celem wsparcie projektów, które promują wydarzenia kulturalne w lokalnych środowiskach. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych), organizacje pozarządowe i fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz publiczne szkoły artystyczne działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km) (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i do 5.000,00 zł.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Tradycja naszą siłą”, którego celem wsparcie projektów, które propagują polską tradycję lokalną i regionalną. Wnioski mogą składać fundacje posiadające osobowość prawną, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, organizacje pozarządowe działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km) (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Lokalny patriota”, oferujący unikalną szansę na zdobycie grantu przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz inne organizacje prowadzące działania związane z historią, posiadające osobowość prawną i działające w niedalekiej odległości (do 100 km) od obiektów firmy PERN S.A. (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i do 5.000,00 zł.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Wyrównujemy szanse”, którego celem jest wsparcie realizacji inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią lokalne działania sportowe.