Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =
Umowa nr: RPLD11.03.01-10-0067/19-00 z dnia 15.09.2020
Wartość projektu: 1 316 518,32 zł.
Okres realizacji: 01.2021r. – 11.2022r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3: Kształcenie zawodowe
Poddziałania XI.3.1: Kształcenie zawodowe
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE + Budżet Państwa: 1 184 746,49 zł.
Budżet Miasta: 131 771,83 zł.


Cele projektu:
- nabycie przez uczniów kluczowych kompetencji zawodowych mających wpływ na podniesienie - poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia przez :
udział w kursie spawania metodą MAG,
udział w kursie operatora wózków widłowych,
udział w kursie Photoshop
udział w stażach i praktykach zawodowych,
- podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu przez:
udział w kursie AutoCAD
- doposażenie pracowni zawodowych w szkole i w Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki Zawodu zgodnie z rekomendowanym katalogiem wyposażenia.
← powrót