Dzisiaj: Niedziela 20 września 2020

26 rocznica stanu wojennego (14.12.2007)

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Minęło 26 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jak co roku 13 grudnia w kościele OO.Jezuitów odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę. Po Mszy delegacja samorządowców złożyła kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.

Minęło 26 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jak co roku 13 grudnia w kościele OO.Jezuitów odprawiona została Msza Święta za Ojczyznę.
Po Mszy pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki (w kościele) oraz pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki (na ul. Narutowicza) złozone zostały kwiaty.

delegacja.JPGW imieniu piotrkowskiego samorządu wiązanki złożyli Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński, Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak oraz radny Tomasz Stasiak i wiceprezydent Andrzej Kacperek.


Stan wojenny wprowadzony został w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. - w 16 miesięcy po strajkach w 1980 r., które doprowadziły do powstania Solidarności i odwilży politycznej w Polsce. Stan wojenny wprowadzono na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r., podjętej niejednogłośnie na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON -pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych)
Oficjalnym powodem ogłoszenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach i reglamentacja artykułów żywnościowych oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. (Od kwietnia do października 1981 wprowadzono kartki żywnościowe na wiele artykułów spożywczych, m.in. na mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt itp.),. Rzeczywistymi powodami wprowadzenia stanu wojennego były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność", oraz walki różnych stronnictw w PZPR nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL.
Częściowo odtajniony raport wywiadu USA z 3 kwietnia 1981 podaje, że przywódcy ZSRR przychylali się wtedy do interwencji w Polsce ponieważ uznali, że polscy komuniści stracili już możliwość utrzymania władzy. W tym celu na przełomie marca i kwietnia poczyniono wiele przygotowań do wkroczenia i utrzymywano w tym celu od 12 do 20 dywizji radzieckich w gotowości bojowej.
W końcu sierpnia 1981 w Moskwie, w związku z planami wprowadzenia stanu wojennego, wydrukowano nawet odpowiednie obwieszczenie Rady Państwa, bez zamieszczonego nazwiska jej przewodniczącego i daty.

← powrót