Konferencja Miast Partnerskich w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się w październiku 2004. Jej celem było podsumowanie wspólnej działalności mijającego roku oraz wskazanie obszarów współpracy szczególnie istotnych dla poszczególnych miast.

Rada Osiedla ?Południe? na swym zebraniu w dniu 24 sierpnia 2007 roku odwołała dotychczasowy Zarząd Rady Osiedla i powołała nowy.
W najbliższy piątek na piotrkowskich skrzyżowaniach pojawią się nowe rzeźby. W mieście można spotkać artystów pracujacych nad rzeźbami w ramach V Międzynarodowego Spotkania Rzeźbiarzy ?SKRZYŻOWANIA?.
5 września o godzinie 18.00 w Miejskim Ośordku Kultury, po raz pierwszy od wielu lat w Piotrkowie, zaprezentują się zespoły taneczne i wokalne z zaprzyjaźnionego miasta Kostroma (Rosja).

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejną wystawę fotografii, autorstwa Joanny Bąkowskiej pt. ?Parki, ogrody i zieleńce Piotrkowa Trybunalskiego?. Tym razem tematem prac wystawianych w piotrkowskiej książnicy jest zieleń ...

W czasie najbliższego weekendu (7-9 września) w Łodzi zorganizowany zostanie IV Jarmark Wojewódzki. Swoje stoisko na Jarmarku będzie miał także Piotrków Trybunalski
W Piotrkowie trwa V Międzynarodowe Spotkanie Rzeźbiarzy ?Skrzyżowania?. Efektem pracy pięciu rzeźbiarzy z Polski, Czech i Niemiec będą dzieła, które upiększą piotrkowskie skrzyżowania.
Realizując Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi ? Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta organizuje drugie nieodpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które ...

Zanim jednak uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek, na wniosek prezydenta miasta, pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wykonali szereg prac porządkowych i remontowych w okolicach szkół.

W miniony poniedziałek (3.09) członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu straży miejskiej i policji kontrolowali miejsca, gdzie istniało podejrzenie spożywania alkoholu.