Dzisiaj: Niedziela 20 września 2020

21 września odbędą się przetargi na 3 nieruchomości zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Bugaj i drogi krajowej nr 12:
- nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dalekiej (dz. nr 412)  o pow. 0,4868 ha;
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wierzeje (dz. nr 411) o pow. 0,4879 ha;
- teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej o pow. 1,6225 ha (do dzierżawy, pisemny przetarg nieograniczony, teremin składania ofert 14.09.2018 r.).
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.: „Fundusze Europejskie na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. (tj. poniedziałek) w godz. 12:00-14:00 (rejestracja od godz. 11:45), w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, sala konferencyjna – I piętro.
Referat Spraw Obywatelskich przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września należy wnieść III ratę opłaty  za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
17-18 października w hali Expo-Łódź przy Al. Politechniki 4 w Łodzi odbędą się Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego
24 sierpnia br. odbędzie się przetarg na atrakcyjną ponad 5- hektarową nieruchomość, zlokalizowaną w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Wroniej (w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

 
18-07-2018

50 milionów od ZUS

50 milinów złotych przeznaczył w tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020. Poniżej przedstawiamy harmonogram na lipiec.
Dziś (27.06) o godz. 12:00 do Piotrkowa Trybunalskiego przyjedzie camper Strefy RozwoYou. Projekt pozwala zdobyć dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.
27 czerwca do Piotrkowa Trybunalskiego zawita camper Regio Strefa, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Regio Strefa"
skierowanej do mikro, małych i średnich Przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
Tygodnik Gazeta Polska w związku z Jubileuszem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizuje akcję Gospodarczy Fundament Niepodległości.