Dzisiaj: Wtorek 04 sierpnia 2020

25 października 2018 r. Polska Agencja Informacji i Handlu zapraszamy na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą.
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018 ma na celu wspomóc rozwój biogospodarki w Bioregionach Europy Środkowej i Wschodniej.
W tym roku omawiane będą zagadnienia związane między innymi z  walką ze smogiem, cyfryzacją w obiegu zamkniętym, nowoczesnymi technologiami w biogospodarce, czy żywnością wysokiej jakości.
Przyszły budżet UE, zdrowie oraz projekty badawczo - rozwojowe – to tematy najbliższego seminarium poświęconemu Funduszom Europejskim w Łódzkiem. Spotkanie odbędzie się 21 września w Łodzi.
Weszły w życie przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory, jedynie na terenach położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.  
21 września odbędą się przetargi na 3 nieruchomości zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Bugaj i drogi krajowej nr 12:
- nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dalekiej (dz. nr 412)  o pow. 0,4868 ha;
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wierzeje (dz. nr 411) o pow. 0,4879 ha;
- teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej o pow. 1,6225 ha (do dzierżawy, pisemny przetarg nieograniczony, teremin składania ofert 14.09.2018 r.).
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn.: „Fundusze Europejskie na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. (tj. poniedziałek) w godz. 12:00-14:00 (rejestracja od godz. 11:45), w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, sala konferencyjna – I piętro.
Referat Spraw Obywatelskich przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września należy wnieść III ratę opłaty  za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
17-18 października w hali Expo-Łódź przy Al. Politechniki 4 w Łodzi odbędą się Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego
24 sierpnia br. odbędzie się przetarg na atrakcyjną ponad 5- hektarową nieruchomość, zlokalizowaną w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Wroniej (w granicach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

 
18-07-2018

50 milionów od ZUS

50 milinów złotych przeznaczył w tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.