E-korespondencja

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu portalu ePUAP.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie www.epuap.gov.pl  , a następnie wysłać  wniosek elektroniczny o uzyskanie Profilu Zaufanego. Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, który służy uwierzytelnieniu wysyłanych dokumentów. W Piotrkowie Trybunalskim można go potwierdzić m.in. w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28. Instrukcja zakładania Profilu Zaufanego oraz korzyści wynikające z jego posiadania znajdują się na stronie KLIKNIJ

link do pisma ogólnego
(Jeśli chcesz wysłać pismo do Urzędu Miasta kliknij na baner powyżej)

W celu komunikacji elektronicznej przez ePUAP z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego należy wybrać (kliknąć) odpowiednią ikonę poniżej, zalogować się, a następnie wysłać odpowiedni dokument np. z załącznikiem autoryzując (podpisując) go swoim Profilem Zaufanym.  Wysłanie takiego dokumentu w formie elektronicznej jest tak samo traktowane przez urząd (jednostkę) jak złożenie pisma osobiście na dziennik. Pełna lista e-usług jednostek dostępna jest na ich stronach podmiotowych BIP. Więcej o ePUAP i Profilu Zaufanym: KLIKNIJ.

Wykaz jednostek organizacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

straż miejska muzeum
ośrodek działań artystycznych ośrodek sportu i rekreacji
pracownia planowania przestrzennego biblioteka
miejski ośrodek kultury zarząd dróg i utrzymania miasta
zespół administracyjny  

Placówki pomocy społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dom dziecka
pogotowie opiekuńcze środowiskowy dom samopomocy
świetlica bartek dzienny dom pomocy
dom pomocy społecznej żłobek

Szkoły podstawowe publiczne w Piotrkowie Trybunalskim

szkoła podstawowa 2 szkoła podstawowa 5
szkoła podstawowa 8 szkoła podstawowa 10
szkoła podstawowa 11 szkoła podstawowa 12
szkoła podstawowa 13 szkoła podstawowa 16
  sp 3 wysoka

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki w Piotrkowie Trybunalskim

liceum 1 liceum 2
liceum 3 liceum 4
zsp 1 zsp 2
zsp 3 zsp 4
zsp 5 zsp 6
centrum kształcenia poradnia psychologiczna
specjalny ośrodek szkolno wychowawczy  

Przedszkola samorządowe w Piotrkowie Trybunalskim

przedszkole 1 przedszkole 5
przedszkole 7 przedszkole 8
przedszkole 11 przedszkole 12
przedszkole 14 przedszkole 15
przedszkole 16 przedszkole 19
przedszkole 20 przedszkole 24
przedszkole 26  

W celu wysłania pisma do urzędu (jednostki) w ramach usługi centralnej lub na gov.pl należy kliknąć na jeden z banerów powyżej >>> następnie Załatw sprawę >>> w polu Ustaw/zmień adresata wpisujemy nazwę adresata lub jego identyfikator >>> poniżej pojawi się odnaleziony adresat - klikamy na niego myszką.

W polu wyszukiwania wpisujemy zawsze faktyczną nazwę adresata np. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a nie Urząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim. Przykład adresowania pokazano na obrazku poniżej. Pełna lista nazw i adresów skrytek ePUAP (identyfikatorów)  instytucji z Piotrkowa Trybunalskiego jest do pobrania poniżej (stan na 2022 rok).

uzupełnianie wniosku do wysyłki - screen panelu Więcej informacji o platformie ePUAP i Profilu Zaufanym znajdziesz pod linkiem KLIKNIJ.
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP to: /5w837chbcv/SkrytkaESP

Załączniki artykułu