Festiwal Kapel Podwórkowych

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =

Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych odbywa się co roku w maju w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Jest jedyną, największą i najbardziej prestiżową imprezą o tej tematyce w Polsce. To nie tylko przegląd sztuki kapel podwórkowych działających w instytucjach kultury z całego kraju ale to także warsztaty i panele dyskusyjne.Centralne położenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz dogodne powiązania komunikacyjne powodują, iż rokrocznie na Festiwal przyjeżdżają kapele z całej Polski. Znamienne jest to, że z roku na rok jest ich coraz więcej. Możliwość wspólnego muzykowania wzbogaca definicje kapel podwórkowych, ewaluuje, co ma wpływ na kulturę ogólnomuzyczną i zainteresowanie folklorem miejskim. W dobie komercjalizacji sztuki, zepchnięcia jej na manowce pop kultury, Festiwal urasta do wydarzenia prawdziwie artystycznego, znaczącego na mapie „muzykującej” Polski.
Głównym celem Festiwalu jest propagowanie folkloru miejskiego przejawiającego się w tradycyjnym ulicznym i podwórkowym muzykowaniu. Festiwal pozwala również na konfrontację dokonań artystycznych kapel, wymianę doświadczeń i pomysłów podnoszących atrakcyjność i widowiskowość ulicznych, podwórkowych i jarmarcznych spektakli. Jest próbą dokonania swoistej symbiozy współczesności z tradycją folkloru miejskiego.
Festiwal stwarza odpowiednie warunki do tworzenia specyficznego produktu artystycznego jak i jego prezentacji.

Organizator festiwalu:
Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA
ul.Działkowa 6 m 21
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 505 847 612
www.agrafa.org.pl
Marek Doleciński / Paweł Małolepszy