Przeglądanie geodezyjnych baz danych

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =

iNet
Usługa przeglądania baz danych

 
 
           Dane udostępnione w portalu iNet miasta Piotrkowa Trybunalskiego stanowią dostęp do usługi wyszukania oraz usługi  przeglądania w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
          Zawarte w Portalu iNet miasta Piotrkowa Trybunalskiego informacje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych a generowane  wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Do obsługi portalu wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz prawidłowo zainstalowana aplikacja Javy Firmy Oracle w systemie operacyjnym Windows.
Oprogramowanie Java można pobrać bezpłatnie ze strony producenta pod adresem: https://www.java.com/pl/download/

Mimo intuicyjnej obsługi portalu zachęcamy do zapoznania się z instrukcja obsługi aplikacji dostępną pod adresem: TUTAJ

 

Przejdź do portalu iNET:

 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.
Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego mogą uzyskać dostęp do portalu w trybie chronionym po podpisaniu umowy na korzystanie z serwisu.