Aktualności

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41, stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9.
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na okres 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rolniczej.
 
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicy Sulejowskiej 132.
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na 10 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Przemysłowej.
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje.
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wierzeje.
 
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na 10 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Dalekiej.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 7/36 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 17- ul. Pereca 11/13 -ul Garncarskiej 18.
 
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 125.