Aktualności

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wysokiej.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Kleszcz
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego numer 20 położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 12.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 60/1260 części we współwłasności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 4.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Litewskiej 19 – ul. Krzywej 2.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej.
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej.