Miasta Partnerskie

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =

Idea miast partnerskich nie jest nowa. Ma ona swoje korzenie i uwarunkowania historyczne. Niedługo po zakończeniu drugiej wojny światowej dostrzeżono potrzebę jak najszybszego zatarcia złych wspomnień. Zauważono, że największą rolę będą odgrywać społeczności lokalne, a nie rządowe elity. Kluczową rolę w rozwoju idei partnerstwa odegrały kontakty między miastami wrogich w czasie wojny Niemiec i Francji. Później współpracę z Niemcami rozpoczęła Wielka Brytania i inne kraje. Celem tychże kontaktów było zapobieżenie kolejnej wojnie poprzez zacieśnianie więzi między obywatelami państw, umacnianie podpisanych porozumień pokojowych nie tylko na szczeblach parlamentarnych.
Po przemianach społeczno - gospodarczo - politycznych na początku lat dziewięćdziesiątych, do zacieśniania więzi partnerskich zaczęły szerzej włączać się kraje Europy Środkowej i idea miast partnerskich rozkwitła na nowo.
Przez szereg lat miasto Piotrków Trybunalski podpisało umowy partnerskie z miastami:

1. Esslingen nad Neckarem - Niemcy (25.09.1992 r.)
2. Równe - Ukraina (07.06.1997 r.)
3. Mosonmagyarovar - Węgry (06.08.2001 r.)
4. Marijampole - Litwa (14.09.2002 r.)
5. Vienne - Francja (02.07.2005 r.)
6. Żagubica - Republika Serbii (07.10.2011 r.)
7. Ness Ziona – Izrael (12.09.2017 r.)
8. Petrinja - Chorwacja (04.10.2019 r.)
Miasta zaprzyjaźnione:
Velenje - Słowenia (list intencyjny 24.03.1998 r.)
Udine - Włochy

Zawierając umowy, miasta partnerskie zobowiązują się do:

- podejmowania różnych form współpracy ekonomicznej i wymiany informacji o rozwoju ekonomicznym;
- podejmowania wspólnych działań w celu wzajemnego poznania kultur obu narodów;
- eliminowania uprzedzeń rasowych i religijnych oraz wszystkich innych czynników wywołujących konflikty społeczne;
- wymiany doświadczeń w dziedzinie doskonalenia działalności samorządowej;
- organizowania spotkań mieszkańców obu miast i nawiązywania kontaktów wszystkich grup społecznych i zawodowych.