Aktualności

Bez tytułu
Projekt pn.: „Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza I).
 
Bez tytułu
Projekt pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez inwestycje w tabor zeroemisyjny” dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” (Faza II).