Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Aktualności

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) w związku z Uchwałą Nr LXXII/881/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688), w związku z Uchwałą Nr LXXII/881/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zawiadamia o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku zmieniające obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 listopada 2023 roku o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 listopada 2023 roku o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 września 2023 roku o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2024-2030.
Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w jakiejś kwestii. Jest też jedną z technik partycypacji wymienionych wprost w ustawie o rewitalizacji.
W ramach prac nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030, zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonych obszarach rewitalizacji, tj. jednostki strukturalne: nr 1 - „Śródmieście”, 13 – „Bugaj”, 15 – „Żwirki”. Szczegółowe informacje nt. obszarów rewitalizacji znajdują się w fiszy projektowej.
29 marca 2023 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła uchwałę Nr LXII/779/23 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Formularz konsultacyjny – PODSUMOWANIE ODPOWIEDZI dotyczący projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
DSC_7021
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.