Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 września 2023 roku o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2024-2030.
Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w jakiejś kwestii. Jest też jedną z technik partycypacji wymienionych wprost w ustawie o rewitalizacji.
W ramach prac nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030, zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonych obszarach rewitalizacji, tj. jednostki strukturalne: nr 1 - „Śródmieście”, 13 – „Bugaj”, 15 – „Żwirki”. Szczegółowe informacje nt. obszarów rewitalizacji znajdują się w fiszy projektowej.
29 marca 2023 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła uchwałę Nr LXII/779/23 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Formularz konsultacyjny – PODSUMOWANIE ODPOWIEDZI dotyczący projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
DSC_7021
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zakończyły się konsultacje społeczne w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Badanie przeprowadzono od 6 maja do 6 czerwca 2022 roku.
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 zapraszamy Mieszkańców Miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w zakresie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Badanie przeprowadzone będzie od 6 maja do 6 czerwca 2022 r.