Kierownictwo

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 7 =
Link
9 + 7 =

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki
j.wiernicki@piotrkow.pl

44 732 77 33 34
fax 44 732 77 35

Wiceprezydenci Miasta

Krystyna Czechowska - I Zastępca Prezydenta Miasta
k.czechowska@piotrkow.pl

44 732 77 37

Piotr Kulbat - II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
p.kulbat@piotrkow.pl

44 732 76 94

Sekretarz Miasta

Włodzimierz Lasek
w.lasek@piotrkow.pl

44 732 77 26

Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska
i.wroniszewska@piotrkow.pl

44 732 77 56


PION PREZYDENTA MIASTA

Biuro Prasowe

rzecznik@piotrkow.pl

44 732 77 17
601-594-651
fax 44 732 77 35

Urząd Stanu Cywilnego                                                                                                                                    

Kierownik - Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska
m.lachowicz@piotrkow.pl

44 732 77 09
885-050-775

Zastępca kierownika - 
 

44 732 77 08

Biuro Prawne

Kierownik - Bogusława Dąbrowska
b.dabrowska@piotrkow.pl

44 732 18 27
44 732 77 79

Audytor Wewnętrzny

 
Magdalena Kowalik
m.kowalik@piotrkow.pl
 
 

Biuro Kontroli

 
Kierownik - Aldona Ciupińska
a.ciupinska@piotrkow.pl
44 732 18 97

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik - Włodzimierz Lasek
w.lasek@piotrkow.pl

44 732 77 65

Miejski Rzecznik Konsumentów

Łukasz Mycka
l.mycka@piotrkow.pl

44 732 77 75

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Kierownik - Sławomir Sitarz
s.sitarz@piotrkow.pl

44 732 36 60

PION SKARBNIKA MIASTA

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik – Zenona Jureńczyk
z.jurenczyk@piotrkow.pl

44 732 30 41

Referat Księgowości

Kierownik – Anna Górnisiewicz
a.gornisiewicz@piotrkow.pl

44 732 77 57

Referat Dochodów

Kierownik – Magdalena Ostrowska
m.ostrowska@piotrkow.pl

44 732 77 68

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Kierownik - Beata Rakoczy
b.rakoczy@piotrkow.pl

44 732 77 54


PION SEKRETARZA MIASTA

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik - Andrzej Kędzierski
a.kedzierski@piotrkow.pl

44 732 77 22

Referat Administracji i Majątku

Kierownik - Mariusz Magiera
m.magiera@piotrkow.pl

44 732 77 70

Referat Ewidencji Ludności

Kierownik - Paweł Bałecki
p.balecki@piotrkow.pl

44 732 77 47

Biuro Obsługi Mieszkańców

e-urzad@piotrkow.pl

Dyrektor - Renata Karbowniczek
r.karbowniczek@piotrkow.pl

44 732 77 44

Referat Informatyki

Kierownik - Jacek Lara
j.lara@piotrkow.pl

44 732 77 23

Biuro Rady Miasta

Kierownik - Izabela Kaczmarek
i.kaczmarek@piotrkow.pl
rada@piotrkow.pl

44 732 77 19 

Referat Komunikacji

Kierownik - Renata Cieślak
r.cieslak@piotrkow.pl

44 732 18 20  

Biuro Partnerstwa i Funduszy

Kierownik - Jolanta Kopeć
j.kopec@piotrkow.pl

44 732 18 15

Centrum Informacji Turystycznej

 
Kierownik - Błażej Cecota
cit@piotrkow.pl; b.cecota@piotrkow.pl
44 732 60 49
tel/fax 44 732 60 50

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji

 
Kierownik - Przemysław Cienkowski
p.cienkowski@piotrkow.pl
44 732 77 41


PION I ZASTĘPCY PREZYDENTA

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik – Ewa Tymińska
e.tyminska@piotrkow.pl

44 732 77 96
fax 44 732 77 98

Referat Edukacji

Kierownik – Radosław Kaczmarek
r.kaczmarek@piotrkow.pl

44 732 18 81

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Kierownik - Anita Wojtala-Rudnicka
a.rudnicka@piotrkow.pl

44 732 77 92

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik - Agnieszka Kosela
a.kosela@piotrkow.pl

44 732 18 02

Referat Spraw Społecznych

p.o. Kierownika - Anna Wnuk
a.wnuk@piotrkow.pl
 

44 732 77 86


PION II ZASTĘPCY PREZYDENTA

Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji

Kierownik - Katarzyna Szokalska
k.szokalska@piotrkow.pl

44 732 18 41

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik - Barbara Król
b.krol@piotrkow.pl

44 732 18 22

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Kierownik – Geodeta Miasta - Krzysztof Studziżur

44 732 18 05

Referat Architektury i Budownictwa

Kierownik - Janusz Korczak-Ziołkowski
j.korczak@piotrkow.pl

44 732 18 66

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik - Dorota Kosterska
d.kosterska@piotrkow.pl

44 732 18 99