Serwis dla Komorników Sądowych

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =

i.Komornik
Serwis dla Komorników Sądowych


 W ramach realizacji projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim”, Urząd Miasta przygotował nowy Serwis internetowy, dedykowany do Komorników Sądowych i.Komornik.
 
          Celem e-usługi jest usprawnienie procesów związanych ze składaniem oraz obsługą wniosków o udostępnianie w postaci elektronicznej danych dotyczących nieruchomości stanowiących własność/użytkowanie wieczyste osób fizycznych bądź podmiotów prawnych, w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań Komornika Sądowego, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.
 
Korzystanie z e-usługi jest nieodpłatne, nie wymaga zakupu oraz instalacji dodatkowego oprogramowania. Wystarczy posiadanie komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także złożenie przez Komornika Sądowego wniosku o rejestrację w Serwisie oraz zaakceptowanego regulaminu Serwisu.

W ramach funkcjonalności Serwisu dla Komorników możliwe jest:

  • Zarejestrowanie wniosku o udostępnienie danych poprzez wypełnienie dedykowanego formularza.
  • Samodzielne sprawdzenie, czy dany podmiot (osoba fizyczna lub prawna) jest właścicielem nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej na terenie miasta (wyszukiwanie możliwe będzie według wielu kryteriów identyfikujących dany podmiot takich jak: imię, nazwisko, imię ojca i matki, nazwa, nr PESEL, REGON, adres zamieszkania lub siedziby).
  • Automatyczne pobranie danych o nieruchomościach gruntowych, budynkowych lub lokalowych w przypadku wyszukania osób fizycznych lub podmiotów prawnych w bazie danych Ewidencji gruntów i budynków).
  • Wygenerowanie raportu w przypadku braku osób w rejestrze Ewidencji gruntów i budynków.  
  • Uzyskanie dostępu do wszystkich złożonych wniosków, a także do wszystkich dokumentów (obliczenia opłaty, licencje) i danych związanych z realizacją tych wniosków.
 
Procesy związane ze złożeniem wniosku oraz jego obsługą realizowane będą w trybie automatycznym. Serwis zapewni również możliwość uiszczenia opłaty drogą elektroniczną za pomocą płatności internetowych Paybynet, jeżeli przedmiotem wniosku będzie udostępnienie danych, które w świetle obowiązujących przepisów wymaga wniesienia opłaty.


Wzór wniosku o rejestrację w Serwisie i.Komornik znajduje się tutaj
Regulamin Serwisu i.Komornik znajduje się tutaj
 

przejdź do strony logowania portalu i.Komornik 

sprawy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28, pokój 4
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
tel.: 44 732-18-14
e-mail.: ikomornik@piotrkow.pl