Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Konkurs na pracę magisterską

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego co roku ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie niezależnie od kierunku studiów, związane tematycznie z Piotrkowem Trybunalskim i regionem, spełniające następujące warunki:
 - pracę magisterską do konkursu ocenioną przez promotora i recenzenta, jako wybitną lub bardzo dobrą zgłasza promotor,
 - do pracy konkursowej muszą być załączone dwie pisemne opinie (odpowiedniki recenzji wydawniczej) wykonane przez promotora pracy i drugiego, samodzielnego pracownika nauki reprezentującego dziedzinę wiedzy, której praca dotyczy,
 - praca zgłoszona do konkursu musi spełniać warunki, jakie są wymagane od prac naukowych kierowanych do publikacji,
 - zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu wymaga pisemnej zgody autora,
 - autor pracy musi się legitymować wysoką średnią ocen z całego toku studiów , przy czym średnia ocen nie może być niższa od oceny „dobrej” (4.0), a egzamin magisterski oceniony jako „bardzo dobry”,
 - praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Piotrkowie Trybunalskim lub regionie, ewentualnie mieć inne wysokie walory np. użytkowe (jeśli praca będzie efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi do wykorzystania w gospodarce lub administracji).

Załączniki artykułu

Zmiana do regulaminu (pobrań: 710)