Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Konkursy i wyniki - rok 2023

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na: wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2023 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków (w załączniku: wzór oferty, regulamin, ogłoszenie). AKTUALIZACJA 07.07.2023 - WYNIKI 04.05.2023 05.06.2023 TUTAJ
WYNIKI
2 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 11.05.2023 31.05.2023 TUTAJ
3 Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 16.05.2023 06.06.2023 TUTAJ
4 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku (dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych) 18.05.2023 09.06.2023 TUTAJ
5 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 07.06.2023 ----- TUTAJ
6 Oferta w trybie art.19 a Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Klasztor OO. Bernardynów 05.07.2023 ----- TUTAJ
7 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski, w 2023 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 05.07.2023 ----- TUTAJ
8 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 24.08.2023 06.09.2023 TUTAJ
9 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 r. 02.11.2023 23.11.2023 TUTAJ
10 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 08.11.2023 13.11.2023  TUTAJ
11 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 r. 09.11.2023 16.11.2023 TUTAJ
12 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2024 roku 27.11.2023 18.12.2023 TUTAJ
13 Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2024-2025 27.11.2023 18.12.2023 TUTAJ
14 Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 r. 30.11.2023 ----- TUTAJ
15 Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w latach 2024-2025” 27.12.2023 ----- TUTAJ
16 Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2024 roku 27.12.2023 ----- TUTAJ