Dzisiaj: Wtorek 30 listopada 2021

Fundusze unijne

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektów naszego miasta ma już długą historię. Pierwsze dwa duże projekty (I i II etap obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego) współfinansowane były z środków pomocy przedakcesyjnej - Phare 2001 oraz Phare 2003 SSG. Z chwilą wejścia Polski do struktur UE możliwości aplikowania o fundusze europejskie znacznie wzrosły.
Niniejsza część serwisu została podzielona na 2 części. W pierwszej z nich przedstawiono informacje o projektach  w trakcie realizacji, druga traktuje o tych już zrealizowanych.
Poniżej zamieszczamy także zestawienia miejskich projektów współfinansowanych środkami UE (pliki do pobrania) w poszczególnych okresach programowania funduszy UE.

Załączniki artykułu

Projekty UE Przedkacesyjne (pobrań: 4505)
Projekty UE 2004-2006 (pobrań: 4484)
Projekty UE 2007-2013 (pobrań: 4593)
Projekty UE 2014-2020 (pobrań: 612)