Dzisiaj: Piątek 09 czerwca 2023

Aktualności

pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Paliwo dla kultury”, którego celem wsparcie projektów, które promują wydarzenia kulturalne w lokalnych środowiskach. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych), organizacje pozarządowe i fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz publiczne szkoły artystyczne działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km) (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i do 5.000,00 zł.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Tradycja naszą siłą”, którego celem wsparcie projektów, które propagują polską tradycję lokalną i regionalną. Wnioski mogą składać fundacje posiadające osobowość prawną, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, organizacje pozarządowe działające w niedalekiej odległości od obiektów firmy PERN S.A. (do 100 km) (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i od 2.000,00 zł do 5.000,00 zł.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Lokalny patriota”, oferujący unikalną szansę na zdobycie grantu przez samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz inne organizacje prowadzące działania związane z historią, posiadające osobowość prawną i działające w niedalekiej odległości (do 100 km) od obiektów firmy PERN S.A. (instytucje z Piotrkowa Trybunalskiego spełniają ten warunek). Maksymalne dofinasowanie do 100% i do 5.000,00 zł.
pobrane
Fundacja Grupy PERN ogłosiła program grantowy „Wyrównujemy szanse”, którego celem jest wsparcie realizacji inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią lokalne działania sportowe.
Obraz1
Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Konkurs skierowany jest do gmin których liczebność nie przekracza 100 tys. mieszkańców znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1d345375
Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy, zarejestrowane na terenie jednego z wybranych 10 województw:
-dolnośląskiego, -opolskiego, -lubuskiego,  -wielkopolskiego, -zachodniopomorskiego,-kujawsko-pomorskiego-pomorskiego-łódzkiego-śląskiego-małopolskiegodo złożenia wniosku o przystąpienie do IV naboru programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026".
upload_7305e1d48a3731d28a9b0f6d76c9b87c931823
W czerwcu Centrum OPUS obchodzi 24. urodziny. Z tej okazji organizacja zaprasza wszystkie społecznie aktywne osoby do spędzenia tego dnia razem z nią na Forum Energii Społecznej. Będzie to przestrzeń międzysektorowego spotkania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców społecznych oraz partnerów publicznych; okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, dyskusji o wyzwaniach i o przyszłych działaniach.
bud2023-1681392939
Od 24 kwietnia do 15 maja można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego 2023. Do dyspozycji piotrkowian są niemal 3 mln zł.
NID wspolnie_dla_dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do Programu dotacyjnego Wspólnie dla dziedzictwa w 2023 roku dla organizacji pozarządowych.
Obraz1
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) prowadzi kolejny nabór projektów do programu „Eksperyment Wymiana”. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki. Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży. STE(A)M= Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka).