Dzisiaj: Niedziela 25 paździenika 2020

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt "Grant na start". Projekt skierowany jest do 120 uczestników z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego.
Swoją działalność rozpoczęła Fundacja Pro NGO, która wraz z ambasadorem Jaśkiem Melą wspiera organizacje pozarządowe oraz ich rozwój. Głównym celem Fundacji jest profesjonalizacja działań NGO, mająca  na celu ułatwić ich współpracę z firmami oraz instytucjami rządowymi.
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi ogłosiło nabór w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Agencja NPROFIT, prowadząca kampanię #bądźwidoczny kierowaną do przedsiębiorców, przygotowała II część bezpłatnego poradnika. Tym razem jest ona poświęcona reklamie w Internecie, a dokładniej Google Ads, czyli narzędziu, które pozwala firmom zaistnieć w wyszukiwarce internetowej.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z partnerami regionalnymi, realizują bezpłatne warsztaty  dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o wspieraniu nowych inwestycji, pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory, jedynie na terenach położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.
2 października odbędą się przetargi na 3 nieruchomości Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej:
  • Ul. Wojska Polskiego 264 - nieruchomość niezabudowana o pow. 0,9509 ha
  • Ul. Daleka - nieruchomość niezabudowana o pow. ~1,5520 ha
  • Ul. Wierzeje - nieruchomość niezabudowana o pow. ~1,6195 ha
„Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)” to tytuł szkolenia dla pracodawców, które zorganizowane zostanie w Piotrkowie Trybunalskim.
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi ogłosiło nabór w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
11 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dąbrowskiego 13, odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców w ramach cyklu sierpniowych spotkań informacyjnych pn. „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.