Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu. 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krętej 38, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu. 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 131a, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach Armii Krajowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ludowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Oddzielnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej.
Załącznik do zarządzenia Nr 83 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 marca 2024r.