Konkursy i wyniki - rok 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2024 roku 02.01.2024 09.01.2024 TUTAJ
2 Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08.01.2024 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz integracji europejskiej w 2024 roku.
08.01.2024 29.01.2024 TUTAJ
3 OFERTA W TRYB. art.19 a Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Klasztor OO. Bernardynów 11.01.2024 18.01.2024  TUTAJ
4 OFERTA W TRYB. art.19 a Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - UKS MABO 11.01.2024 18.01.2024  TUTAJ
5 OFERTA W TRYB. art.19 a Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - UKS CONCORDIA 11.01.2024 18.01.2024  TUTAJ
6 OFERTA W TRYB. art.19 a organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ZHP 16.01.2024 23.01.2024  TUTAJ
7 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 02.02.2024 23.02.2024 TUTAJ
8 Zarządzenie nr 35 z dnia 06.02.2024 zmieniające Zarządzenie nr 7 z dnia 08.01.2024 roku sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz integracji europejskiej w 2024 roku (zmianie ulega data rozpatrzenia ofert z 05.02.2024r. na 16.02.2024) 07.02.2024 16.02.2024 TUTAJ
9 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz integracji europejskiej w 2024 roku. 19.02.2024 ----- TUTAJ
10 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku 20.02.2024 12.03.2024 TUTAJ
11 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2024 r. Załączniki: - Ogłoszenie - Wzór oferty - Wzór Sprawozdania 23.02.2024 28.02.2024 TUTAJ
12 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 08.03.2024 29.03.2024 TUTAJ
13 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na: wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2024 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków (ogłoszenia, regulaminu konkursu, wzór oferty) 12.03.2024 12.04.2024 TUTAJ
14 Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na realizację zadań z zakresu sportu w 2024 r. 13.03.2024 ----- TUTAJ
15 Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych 22.03.2024 ---- TUTAJ
16 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wyników naboru Partnerów 02.04.2024 ---- TUTAJ
17        
18