Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Aktualności

obraz
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko zostały zakończone.
IMG_4056

W dniu 23 listopada 2023r. odbyłu się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu Centum Wsparcia Doradczego 2023 Związku Miast Polskich dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów.
W dniu 28 września odbyły się warsztaty CWD 2023 - „Sieciowy projekt turystyczny: zarządzanie, promocja, włączanie partnerów”
W dniu 15 czerwca 2023r. odbyło się spotkanie robocze Komitetu Sterującego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Departamentem Polityki Regionalnej w Łodzi
Posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się 28 lutego 2023 roku w formie on -line
Posiedzienie Komitetu Sterującego ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów odbyło się 12 stycznia 2023 roku w formie on-line.
W dniu 8 listopada 2022 roku odbyły się warsztaty nt. „ Projekty zintegrowane – podejście zintegrowane”, w których uczestniczyli członkowie Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów.
W dniu 3 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie z Zespołem doradczym partnerów społeczno – gospodarczych stanowiących ciało doradcze przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2027.
W dniu 30 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie robocze z członkami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunaski - Bełchatów
W dniu 29 sierpnia 2022r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.