Aktualności

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Starowarszawskiej 5
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym. 
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym .
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Broniewskiego 14. 
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego przy ul. Starowarszawskiej 5.
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym. 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Starowarszawskiej 5
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym