Dzisiaj: Poniedziałek 22 kwietnia 2024

Obsługa klientów

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =

Udogodnienia dla osób z trudnością poruszania się

W budynkach Urzędu Miasta znajduje się podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzący do wejścia z przodu urzędu przy Pasażu Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 (winda). Podjazd posiada również barierkę ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Informacja o dostępności architektonicznej czterech budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje sie pod tym linkiem (zobacz).
Informacja dla niewidomych jak poruszać się w trzech lokalizacjach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się na stronie www.bom.piotrkow.pl


Obsługa głuchych

Biuro Obsługi Mieszkańców uprzejmie informuje, że  obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się odbywa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 (wejście A) w godzinach 8.00 – 15.30, we wtorki 8.00 - 17.00. Usługa tłumaczenia realizowana jest przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM) poprzez Wideotelefon. W budynku tym istnieje również możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Oznaczenia wizualne dotyczące rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń, numeracji, kierunku znajdują się na każdym piętrze budynków. Dodatkowo w punktach obsługi i kasach (znajdujacych na parterze budynków) umieszczone są tablice świetlne wyświetlające komunikaty dla klientów.


Misją Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wszechstronnego rozwoju Miasta i zadowolenia jego mieszkańców.
Podstawową wartość dla Urzędu i jego pracowników stanowi dobro wspólnoty samorządowej osiągane przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki. Urząd Miasta obsługuje klientów w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa i powierzonych zadań. Ważnym elementem działalności jest także współpraca z organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, a także organizowanie konsultacji społecznych oraz organizowanie konkursów w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Urząd stosuje skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami, między innymi poprzez:
  • ułatwienia architektoniczne np. w budynkach Urzędu Miasta znajduje się podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzący do wejścia z przodu urzędu przy Pasażu Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 (winda). Podjazd posiada również barierkę ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Informacja o dostępności architektonicznej czterech budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się pod tym linkiem (link otwiera nowe okno Word).
  • udostępnienie usługi Wideotłumacza, tj. tłumacza języka migowego online, w godzinach 8.00 - 15.30. Usługa tłumaczenia realizowana jest przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM). Wideotłumacz zainstalowano w jednym z pomieszczeń Punktu Informacyjnego na ul. Szkolnej 28 (wejście A). Lokalizacja ta zapewnia wygodę i dyskrecję klientom Urzędu, ponadto jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • strony internetowe, które są w dużym zakresie zgodne z wytycznymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z zaleceniami WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).
Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, a we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w celu zapewnienia obsługi klientów zewnętrznych.
Stanowiska BOM obsługują klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30, we wtorki 8.00 - 17.00, z wyłączeniem:

1).        W soboty USC obsługuje klientów w zakresie ceremonii ślubnych oraz uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.
2).        Centrum Informacji Turystycznej obsługuje klientów od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 17.00, w niedzielę w godzinach 9.00 – 15.00.

Aktualny wykaz stanowisk obsługujących klientów i czas ich pracy znajduje się na stronie www.bom.piotrkow.pl

Załączniki artykułu