Obszary prawnie chronione

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =

Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się obszary prawnie chronione – pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne.

W chwili obecnej ochroną prawną jako pomniki przyrody objętych jest 88 drzew:
1) w Parku Belzackim
    - 2 klony srebrzyste i 2 jesiony wyniosłe (Zarządzenie nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dn. 15 grudnia 1987 r w sprawie uznania za pomniki przyrody)
   - Dąb błotny, orzech czarny i buk pospolity  (Uchwała nr XIII/198/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 listopada 2003 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody)
2) przy ul. Dąbrowskiego 14 (dawny budynek WKU)
    - Miłorząb dwuklapowy (Rozporządzenie nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia  4 listopada 1996 r w sprawie uznania za pomniki przyrody)
3) ul. Wierzeje
   - Rokitnik zwyczajny (Uchwała nr XIII/198/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 listopada 2003 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody)
4) ul. Wierzejska (150 m od drogi głównej)
- Grusza pospolita (Uchwała nr XIII/198/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 listopada 2003 roku w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody)
5) ul. Sulejowska 126
- Zadrzewienie przyzagrodowe składające się z następujących drzew: 75 wiązów szypułkowych, 1 kasztanowiec biały, 2 lipy drobnolistne –  (Rozporządzenie nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dn. 4 listopada 1996 r w sprawie uznania za pomniki przyrody)

W granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się następujące użytki ekologiczne
- Nad Bugajem – fragment Zbiornika Bugaj i część terenu przylegającego o pow. 35,8 ha (Uchwała nr XXXII/480/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dn. 26 stycznia 2005 r w sprawie uznania obszaru za użytek ekologiczny)
- 8 użytków ekologicznych położonych na terenie Nadleśnictwa Piotrków
- bagno o pow. 0,17 ha, mokradło o pow. 0,41 ha, mokradło o pow. 1,59 ha, mokradło o pow. 3,62 ha, roślinność bagienna  o pow. 0,78 ha, bagno o pow. 0,01 ha, mokradło o pow. 0,57 ha, mokradło o pow. 0,02 ha (Rozporządzenie nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dn. 17 grudnia 2001 r w sprawie  uznania za użytki ekologiczne)