Aktualności

bez-nazwy-1676029280
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.
 
Bez nazwy
W związku z informacjami uzyskanymi z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, RZKiO informuje, iż ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu.