Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Aktualności

Obraz2
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało tegoroczny harmonogram naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).
Obraz1
Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w postaci grantów na wsparcie promocji amerykańskich filmów i filmowców na festiwalach filmowych w Polsce. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
Obraz3
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023.
Obraz3
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs pn. „Od zależności ku samodzielności”. Celem inicjatywy jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.
Obraz1
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs "Łódzkie ratuje zabytki" na udzielenie dotacji na wykonanie w 2023 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Obraz1
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023.
Obraz1
Biuro „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego ”Niepodległa 2023- Upamiętnienie wydarzeń od 1768 do 1989”.
Obraz1
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków do programu dotacyjnego „Mała architektura zabytkowa” na wykonanie kompleksowej konserwacji lub restauracji obiektów małej architektury zabytkowej, wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem ich najbliższego otoczenia.
Obraz1
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Termin składnia wniosków upływa dnia 10 lutego 2023.
GWSIR -RUNDA 6
Niebawem wystartuje 6. NABÓR WNIOSKÓW do projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”. Projekt skierowany jest do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej.