Dzisiaj: Sobota 16 stycznia 2021

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Działkowej 6A
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykaz nr 6/2020 z dnia 27 maja 2020 r. lokal użytkowy przy ulicy Działkowej 6A
Wykaz nr 5/2020 z dnia 27 maja 2020 r. lokal użytkowy przy ulicy Jerozolimskiej 10
Wykaz Nr 4/2020 z dnia 27 maja 2020 r. lokal użytkowy przy Placu Czarnieckiego 3
Wykaz Nr 3/2020 z dnia 27 maja 2020 r. lokal użytkowy przy ulicy Wojska Polskiego 64
Wykaz Nr 1/2020 z dnia 27 maja 2020 r. lokal użytkowy przy ulicy Słowackiego 1
Wykaz nr 2/2020 z dnia 27 maja 2020 r. lokal użytkowy przy Alei 3 Maja 23
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 11.