Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nr 2 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 10.
Załącznik do zarządzenia Nr 61 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia10 marca 2023 roku
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piastowskiej 11.
Załącznik do zarządzenia Nr 61 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2023 roku
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gospodarczej
Wykaz nr 2 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. POW.
Załącznik do zarządzenia Nr 54 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2023 r.
 
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Juliusza Słowackiego.
Załącznik do zarządzenia Nr 54 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 2023 r.
 
Wykaz części nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Romana Dmowskiego.
Załącznik do zarządzenia Nr 52 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawującego funkcję Starosty, z dnia 28.02.2023
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiślanej 12
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie Al. Armii krajowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wolborskiej 5 - załącznik do zarządzenia nr 40 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lutego 2023 r.