WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ORLEJ  11, ul. ROLNICZEJ 75 i ul. ROLNICZEJ 73a, PRZEZNACZONYCH DO WNIESIENIA APORTEM do ELEKTOCIEPŁOWNI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM JAKO WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO W  ZAMIAN ZA OBJĘCIE UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 32, przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, znajdującego się w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzielnej 7.
Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Belzackiej
 
Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Słowackiego 25
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Regatowej
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Wroniej 43 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Krasickiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Wysokiej 44/46 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 przy ul. Wroniej 43 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu