WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA 10 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 264, W GRANICACH PIOTRKOWSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH, PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Graniczna - Wronia.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 37 PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. NIECAŁEJ 29. 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. DALEKIEJ  i  ul.  DALEKIEJ – ul. WIERZEJE.
 
WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ PRZY ul. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 26/28 i ul. BUGAJSKIEJ 1/3,PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiacej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Lelewela 26, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 60 przy ul. Próchnika 3/5 w Piotrkowie Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Krasickiego 9 w piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Działkowej 8 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu