Aktualności

Wykaz nr 5 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ignacego Krasickiego
Wykaz nr 4 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego
 
Wykaz nr 3 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego
Wykaz nr 2 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej.
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 132, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 
Wykaz nr 2 części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej -
załącznik do zarządzenia Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2022 r.
 
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roślinnej -
załącznik do zarządzenia Nr 365 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2022 r.
 
 

Wykaz nr 2 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - załącznik do zarządzenia Nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 października 2022 r.
 
Wykaz nr 1 części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Załącznik do zarządzenia Nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 października 2022 r.