Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia pyłu w powietrzu

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =
Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 23.04.2024 r.
 
Prognozowane na dzień 23.04.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje część południowo-zachodnią Piotrkowa Trybunalskiego - centrum miasta (teren zwartej zabudowy). Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Wrażliwe grupy ludności na przekroczenie poziomu dla pyłu PM10:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo- naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności - Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból
gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- stosowanie środków ochrony osobistej np. masek antysmogowych – tylko po konsultacji z lekarzem,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
 (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH:
korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,
korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
zabezpiecz miejsca składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu, stosuj w paleniskach wielopaliwowych paliwo powodujące jak najmniejszą emisje do powietrz,
śledź prognozy poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronach internetowych inspekcji ochrony środowiska oraz komunikaty i ostrzeżenia z tym związane.
 
Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza można śledzić na bieżąco na stronach internetowych: www.powietrze.lodzkie.pl www.powietrze.gios.gov.pl oraz www.wios.lodz.pl