Dzisiaj: Czwartek 09 lutego 2023

Zgłaszanie prac geodezyjnych

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =
   

i.Kerg
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

 

          Geo-Info i.KERG to serwis internetowy pozwalający zarejestrowanym i zweryfikowanym Wykonwcom prac geodezyjnych na:

 • zgłaszanie prac geodezyjnych oraz ich uzupełnień,
 • pobranie niezbędnych druków (druk zgłoszenia pracy geodezyjnej, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty, druk odpowiedzi na zgłoszenie, druk zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych),
 • określenie graficznego zasięgu zgłoszenia,
 • wybór materiałów, które przygotowane zostaną przygotowane w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet, Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

          W usłudze działa również system powiadomień za pośrednictwem poczty e-mail ostanie realizacji danej pracy. Dodatkową zaletą jest możliwość złożenia operatu w formie elektronicznej.

Do obsługi portalu Elektronicznej Obsługi Zgłoszeń Geodezyjnych iKerg wystarczy prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa.
Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego mogą uzyskać dostęp do portalu w trybie chronionym po podpisaniu wniosku o utworzenie konta w Serwisie dla Wykonawców Prac Geodezyjnych oraz regulaminu usługi.

 

Wzór wniosku o rejestracje konta w usłudze i.Kerg znajduje się tutaj
Wzór regulaminu  korzystania z usługi i.Kerg znajduje się tutaj


Przed pierwszym zalogowaniem zalecamy zapoznanie się z instrukcja obsługi dostępną pod adresem TUTAJ.
oraz przygotowanymi krótkimi prezentacjami obrazującymi proces elektronicznej obsługi zgłoszeń geodezyjnych:

 • Wprowadzenie KLIKNIJ.
 • Jak zgłosić pracę geodezyjną KLIKNIJ.
 • Jak zapłacić za materiały KLIKNIJ.
 • Jak złożyć zgłoszenie uzupełniające KLIKNIJ.
 • Jak używać podpisu cyfrowego KLIKNIJ.

          Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego chcące zgłosić swoje prace bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowe Trybunalskim zachęcamy do korzystania z przygotowanych do tego celu  gotowych druków i formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej KLIKNIJ.
 • Uzupełnienie zgłoszenie pracy geodezyjnej KLIKNIJ.
 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych KLIKNIJ.


Pełny wykaz formularzy i wniosków można znaleźć na stronie Biura Obsługi Mieszkańców TUTAJ.

Przejdź do portalu i.Kerg -

 

 
 

GEO-INFO Delta
program od realizacji opracowań geodezyjnych

 


          Program GEO-INFO Delta jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym wykonawstwu geodezyjnemu do bezpośredniej współpracy z naszym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej.

Program dedykowany jest głównie opracowaniom związanych z geometryczną częścią zasobu geodezyjnego w ODGiK jak np. podział działki, pomiar inwentaryzacyjne oraz pomiar sytuacyjno-wysokościowe pod projekt.


          Moduł GEO-INFO Delta pracuje na plikowej bazie danych. Bazę tę stanowi ‘plik wymiany’ otrzymany z ośrodka jako materiał w formacie GIV oraz niezbędne pliki konfiguracyjne funkcjonujące w naszym ośrodku. Największą zaletą programu jest automatycznie uruchamia działającą ‘w tle’ usługa sieciowa (webservice), która podczas rozpoczynania pracy w trybie on-line porównuje dane w bazie roboczej wykonawcy z bieżącymi danymi w ODGiK w obszarze zgłoszenia pracy geodezyjnej, zapewniając ich bieżąca aktualizację.

Jeśli nie posiadasz jeszcze programu - pobierz aktualną wersję programu GEO-INFO Delta dla:

64-bitowej wersji systemu operacyjnego -    
32-bitowej wersji systemu operacyjnego -   

oraz niezbędne pliki konfiguracyjne znajdujące się TUTAJ (Ostatnia aktualizacja 2023.01.26)            
     
     

 

TRANSFORMACJA PUNKTÓW
program do transformacji punktów
między układami współrzędnych płaskich
"1965/1" i "2000/21"

 


          Program Transformacja punktów jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym wykonawstwu geodezyjnemu do przeliczania współrzędnych punktów między ukłdami współrzędnych płaskich 1965 strefa 1 a ukłdem 2000 pas 21 z zastosowaniem korekt lokalnych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Program można pobrać TUTAJ

Instrukcja obsługi znajduje się w jednym z okien programu.
sprawy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28, Sala Obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
telefon kontaktowy: 44 732-18-07
e-mail: ikerg@piotrkow.pl