Publikacje o Piotrkowie

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =

biblioteka 800Biblioteka Piotrków 800

Piotrków Trybunalski w 2017 roku obchodził jubileusz 800-lecia miasta. Przygotowując się do obchodów dostojnego jubileuszu magistrat podejmował wiele działań mających na celu podkreślenie tego ważnego wydarzenia. Jednym z istotnych elementów promujących jubileusz jest seria wydawnicza "Biblioteka - Piotrków 800", w ramach której ukazują się publikacje opisujące wydarzenia historyczne, różne sfery życie miasta na przestrzeni ośmiu wieków.
Mimo, że jubileusz 800-lecia już za nami, nadal będą się ukazywały publikacje w ramach serii wydawniczej "Biblioteka - Piotrków 800".

Dotychczas w ramach tej serii ukazały się następujące tytuły:

 1. Zenon Bartczak „Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci.” (cena 25,00 zł);
 2. Wiesław Zbigniew Saciński „Piotrkowski Hufiec ZHP 1945-2005” (nakład wyczerpany);
 3. Tadeusz Nowakowski „Piotrków w dziejach Polskiego Parlamentaryzmu” (nakład wyczerpany); ukazała się też wersja w języku angielskim "Piotrków in the History of Polish Parliamentarism" (nie na sprzedaż);
 4. Jerzy Kissoń-Jaszczyński „Kiedy się wypełniły dni…” (nakład wyczerpany);
 5. Aleksy Piasta „Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej” (cena 13,38 zł);
 6. Rafał Orlewski "Ptaki nadziei" (cena 14,12 zł);
 7. Praca zbiorowa: Zbigniew Biedny, Marcin Gąsior, Mirosław Ratajski, Remigiusz A. Niedźwiecki, Mariusz Podmunicki, Zbigniew Skiba "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim  1908-2008" (cena 9,64 zł);
 8. Anna Rzędowska i Beata Hałaczkiewicz "Historia piotrkowskich Żydów (do 1939 roku)" (nakład wyczerpany);
 9. Piotr Stefaniak „Dzieje klasztoru mniszek dominikańskich w Piotrkowie Trybunalskim” (nakład wyczerpany);
 10. Piotr Andrzej Głowacki "Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914" (cena 16,10 zł);
 11. Ben Giladi "Opowieść o jednym mieście" (cena 13,66 zł);
 12. Zenon Bartczak "II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856-2006" (cena 29,95 zł);
 13. Robert Rudnicki "Obóz Narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w Latach 1919-1939" (cena 13,86 zł);
 14. Lucjan Czesław Kobędza "Pszczelarstwo na Ziemi Piotrkowskiej" (cena 16,14 zł);
 15. Zygmunt Tenenbaum "Gawędy o dawnym Piotrkowie * Memuary" - opracowanie i wstęp Jerzy Kisson-Jaszczyński (nakład wyczerpany).
 16. Marta Walak "Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917" (cena 14,44 zł);
 17. Marek Kuciapiński "Rozwój życia muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim od XVII wieku do końca lat osiemdziesiątych XX wieku" (cena 15,02 zł);
 18. Anna Rzędowska i Dina Feldman "Getto żydowskie w okupowanym Piotrkowie" (cena 16,66 zł);
 19. Oskar Flatt "Opis Piotrkowa Trybunalskiego pod względem historycznym i statystycznym" - opracowała i opatrzyła wstępem Anna Rzędowska (cena 11,90 zł).
 20. Halina Kępińska-Bazylewicz "Kora" "Byłam łączniczką Armii Krajowej" wydanie drugie, poszerzone o wspomnienia z lat dziecięcych.
 21. Jerzy Kisson-Jaszczyński "Jesień. Chcę Wam opowiedzieć historię..."
 

Na dole strony znajduje się link do pobrania: Regulamin serii wydawniczej Biblioteka - Piotrków 800


Dystrybucję w/w publikacji prowadzą m.in.:


logotyp Biblioteka - Piotrków 800

Autorzy publikacji w cyklu Biblioteka - Piotrków 800 (w porządku alfabetycznym)

Zenon BartczakBartczak Zenon - historyk, szczególnie zajmujący się historią oświaty. Przez wiele lat związany z Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego, jako uczeń, a potem jako dyrektor tej szkoły. Pomysłodawca i główny organizator Muzeum Szkoły.
W latach siedemdziesiątych nawiązał kontakty ze środowiskiem łódzkich historyków. Owocem tego było opublikowanie szeregu artykułów w czasopismach naukowych, m.in. w "Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego".
W 1998 roku, nakładem Biblioteki Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ukazała się jego książka "Wychowankowie I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim". W roku 2005 w ramach serii wydawniczej "Biblioteka - Piotrków 800" ukazała się obszerna monografia Zenona Bartczaka "Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci.", która doczekała się dwóch wydań.
Zenon Bartczak za najważniejszą w swoim dorobku uważa wieloletnią, skuteczna pracę pedagogiczną, za którą był nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Srebrnym i Złotym Krzyżami zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, honorowymi odznakami województw łódzkiego i piotrkowskiego, odznaką Tysiąclecia i złota odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. W uznaniu jego niewątpliwych zasług w dziedzinie oświaty i wychowania pokoleń młodzieży piotrkowskiej wyróżniony został statuetką "Złotej Wieży Trybunalskiej" za rok 1999.

Dina FeldmanFeldman Dina – mieszkanka Jerozolimy. Uzyskała licencjat z psychologii i kryminologii, tytuł magistra psychologii klinicznej, nauk feministycznych i judaistycznych oraz doktorat z pracy społecznej. Przez wiele lat służyła w izraelskich siłach obronnych na stanowiskach klinicznych, administracyjnych i szkoleniowych.
W latach 1993-1999 pracowała w izraelskim ministerstwie zdrowia jako członek zespołu planującego i wdrażającego reformę dotyczącą zdrowia psychicznego w Izraelu. W latach 2002-2007 pełniła w izraelskim ministerstwie sprawiedliwości funkcję komisarza ds. równych praw osób niepełnosprawnych.
Autorka artykułów, rozdziałów i książek nt. zdrowia psychicznego, polityki społecznej i praw człowieka, a także artykułów i haseł w Wikipedii.
Od 2008 koncentruje się na dokumentowaniu historii Żydów z Piotrkowa Trybunalskiego – rodzinnego miasta jej ojca. Inicjatorka i koordynatorka polsko-izraelskiej wymiany edukacyjno-kulturalnej, zorientowanej głównie na młode pokolenia obydwu narodów.
Współautorka książki Jewish Trilogy from Poland (Holon 2013).

Flatt OskarFlatt Oskar - (1822 Siedlce - 1872 Warszawa) absolwent piotrkowskiego gimnazjum (obecnie I LO im. Bolesława Chrobrego). Urzędnik, podróznik, publicysta, krajoznawca, teoretyk i praktyk pozytywizmu. Od 1849 był dziennikarzem i współredaktorem „Gazety Codziennej”, w 1862 przekształconej w „Gazetę Polską”. Autor wielu publikacji krajoznawczych, m.in. pierwszych monografii Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi.

 

 

 

Ben Giladi

Giladi Ben - urodzony w Piotrkowie w 1925 roku, w latach II wojny światowej przymusowy robotnik w piotrkowskich hutach szkła "Hortensja" i "Kara", więzień niemieckiego obozu pracy w Częstochowie oraz niemieckich obozów koncentracyjnych Buchenwald, Dora i Nordhausen. Po wyzwoleniu wrócił do Polski; podjął studia na Uniwersytecie Łódzkim i zaangażował się w ruch syjonistyczny. W roku 1950 zmuszony opuścić kraj, wyemigrował do Izraela, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych, gdzie z wielkim zaangażowaniem poświęcił się pracy dziennikarskiej oraz działalności w społecznych organizacjach integrujących piotrkowskich Żydów rozproszonych po całym świecie. Długoletni redaktor i wydawca czasopism "New Biuletin", a od roku 1996 "The Voice of Piotrków Survivors". Przyczynił się do wydania w języku żydowskim i hebrajskim monumentalnej księgi pamięci piotrkowskich Żydów (1965 r.) oraz książki "A tale of One City: Piotrkow Trybunalski" (1991 r.). Współinicjator i współfundator renowacji grobów na cmentarzu żydowskim w Piotrkowie, pomnika przy ul.Wolborskiej (w lesie wolborskim) i tablic upamiętniających martyrologię piotrkowskich Żydów.
15 listopada 2000 roku piotrkowscy radni przyznali mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta oraz Złoty Medal Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego. Zmarł w 2012 roku w Nowym Jorku.

Piotr Andrzej GłowackiGłowacki Piotr Andrzej - urodził się w roku 1972 w Piotrkowie Trybunalskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych przy FMG Pioma (1993 r.), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji (lata 1995-1998; 1998-2000). W roku 2005 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na podstawie rozprawy nt. "Życie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793-1914" napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Szczepańskiego. Od roku 2002 jest zatrudniony w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim w Oddziale III ds. archiwów zakładowych. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii gospodarczej i historii regionalnej, publikowanych w czasopismach lokalnych ("Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego", "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne", "Rocznik Łódzki", "Między Wisłą a Pilicą") i ogólnopolskich ("Dzieje Najnowsze"). Współautor "Informatora o zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim" (2007 r.) oraz "Świętokrzyskiego Słownika Biograficznego" (2002, 2009). Autor kilkudziesięciu publikacji na stronach www.polska.pl (2005-2009).

Beata HałaczkiewiczHałaczkiewicz Beata - urodzona w roku 1967 w Rozprzy, absolwentka Liceum Ekonomicznego w Piotrkowie (1986 r.), Uniwersytetu Łódzkiego (historia, 1993 r., praca magisterska pt. "Dzieje Żydów w Piotrkowiedo do 1918 roku.", Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie (studia podyplomowe - wiedza o społeczeństwie i edukacji europejskiej, 2006 r.). Nauczycielka historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.
Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat historii piotrkowskich Żydów, publikowanych w czasopismach lokalnych ("Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego", "Rocznik Łódzki") oraz w "The Voice of Piotrkow Survivors". Jako prelegent w sesji naukowej wygłosiła referat "Społeczność Żydowska w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1914-1939".
Kępińska-Bazylewicz Halina "Kora" - ppłk doktor nauk medycznych, Honorowa Obywatelka Piotrkowa Trybunalskiego, wieloletmi wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Piotrków. W latach okupacji niemieckiej była łączniczką KIerownictwa Dywersji (Kedyw) w Piotrkowie i 25 pp AK.
W maju 1944 r. "Kora" została aresztowana przez gestapo w Piotrkowie i oi pierwszym, bardzo ciężkim przesłuchaniu, przewieziona do znanego z okrucieństwa gestapo w Radomiu.
Treścią tej książki są wspomnienia pisane na podstawie zapisków, robionych w latach wojny i zaraz po jej zakończeniu. Osobny rozdział , to wspomnienia z lat dziecięcych, które miały ogromny wpływ na kształtowanie się postawy patriotycznej i charakteru autorki.
Halina Kępńska-Bazylewicz współpracowała z Redakcją Przeglądu lekarskiego w Lrakowie, w którym drukowano jej artykuły. Wydała ponad dwadzieścia Zeszystów historycznych, jestt współautorką monografi "Dzieje 25 pp Armii Krajowej.
Posiada liczne odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyz Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyz Weterana, 4x Medal Wojska Polskiego, Medal "Pro Memoria", Medak "Pro Patria", Medal Pamięci i Męczeństwa, Odznaka 25 pp AK, Złota Odznaka Zasługi ŚZŻAK, Odznaka Akcji "Burza", Odznaka Okręgu Łódzkiego AK "Barka", Odznaka Honorowa PCK, Odznaka Tysiąclecia...

Jerzy Kisson JaszczyńskiKisson - Jaszczyński Jerzy - urodził się w roku 1930 w Szczercowie nad Widawką na ziemi łódzkiej. Dziennikarz, publicysta, z wykształcenia socjolog kultury. W latach 1950-1952 nauczyciel w Piotrkowie Trybunalskim, w latach 1953-1956 - w prasie wojskowej we Wrocławiu i Warszawie.
W roku 1958 współzałożyciel "Gazety Ziemi Piotrkowskiej" oraz jej redaktor naczelny w latach 1959-1978. Do roku 1990 publicysta "Tygodnika Piotrkowskiego", a jednocześnie współpracownik łódzkich "Odgłosów", krakowskiego "Życia Literackiego" oraz warszawskich periodyków "Przegląd Tygodniowy", "Kultura" i "Kulisy". Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego i jego wiceprezes w latach 1968-1991. Inicjator i współorganizator ogólnopolskiego konkursu literackiego "O Rubinową Hortensję", trwającego od roku 1965 do dziś. Pomysłodawca "Złotej Wieży Trybunalskiej", zwanej "Piotrkowskim Noblem". W roku 1991 współzałożyciel i wiceprezes Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjació Nauk oraz jego kwartalnika społeczno-oświatowego "Zbliżenia Piotrkowskie".
Przed laty drukował wiersze ("Związani z tą Ziemią" - antologia wierszy współczesnych poetów piotrkowskich, PTPN 1997) Autor książek "Prowincjałki. Alfabet piotrkowski" (1993), "Sensacje z tej ziemi" (zbeletryzowane opowieści z dziejów Ziemi Piotrkowskiej, 1997), "Ci nasi obcy" (proza autobiograficzna, 2001). Honorowy obywatel Piotrkowa Trybunalskiego i Gniezna. Posród zgłoszonych ponad 50 kandydatów w plebiscycie na Piotrkowianina XX wieku, wybrany do Złotej Dziesiątki. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielką Komandorią Ligi Morskiej i Rzecznej, Złotą Wieżą Trybunalską, Odznaką Honorowego Działacza Kultury - już w roku 1968. Jako radny miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1984-1990 i 1994-2002 umieszczony w "Złotej Księdze Polskiego Samorządu" (2002 r.). Laureat Złotego Pióra Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Jesień, to zarys autobiografii dziennikarza, publicysty oraz pisarza już na emeryturze. Jerzy Kisson-Jaszczyński (rocznik 1939), dając czytelnikom klucz do własnej młodości i już dojrzałego życia, przede wszystkim opowiada o mieszkańcach piotrkowskiej prowincji, choć nie tylko, bo wczesną młodość spędził w Łodzi i Warszawie. Przedstawia wspólne doświadczenia historyczne z perspektywy socjologa kultury. W części portretując siebie, usiłuje przyjżeć się nam wszystkim z kręgu, w którym przyszło nam żyć, w nieustannej walce o przetrwanie.
Dziewięć Wydanych do tej pory książek autora, jak między innymi "Ci nasi obcy", "Kiedy się wypełniły dni - książka o piotrkowianach - bohaterach II wojny światowej, "Z piasków Mazowsza i zza Wzgórz Wogezów", "Pamięć nie rzeka - powraca", stanowią zwieńczenie półwiecza pracy dziennikarskiej autora prasy klokalnej i ogólnopolskiej, docenionej między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Poski, węgierskim Krzyżem św. Jerzego, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Honorowym Obywaterlstwem Piotrkowa Trybunalskiego i Gniezna. W powszechnym plebiscycie, zaliczony do "Złotej Dziesiątki" PIotrkowian XX wieku, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. 

Kobędza Lucjan CzesławKobędza Lucjan Czesław - urodził się w 1930 roku w Placówce (pow. piotrkowski). Szkołę podstawową ukończył w Ręcznie, szkołę średnią, liceum pedagogiczne w Piotrkowie Trybunalskim. Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień magistra nauk pedagogicznych. Był dyrektorem szkoły podstawowej w Goleszach i w Rękoraju. W latach 1969-1972 pracował w nadzorze pedagogicznym jako podinspektor szkolny, a w latach 1972-1986 pełnił funkcję dyrektora Poradni Wychowawczo Zawodowej. W 1986 r. przeszedła na emeryturę. Pszczelarstwem zainteresował się w roku 1964, a od roku 1966 prowadzi własną pasiekę. Od chwili przejścia na emeryturę swój wolny czas i siły przeznaczył na pracę społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Piotrkowie Trybunalskim, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Polskim Związku Pszczelarskim, Regionalnym Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej. Przez 40 lat był Członkiem Zarządu Wojewódzkiego, w tym 27 lat Prezesem Zarządu. Przez dwie kadencje był Członkiem Zarządu Głównego PZP w Warszawie. W latach 1976-1988 pracował w komisjach powoływanych przez PZP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Honorową Odznaką "Przyjaciel Dziecka", Złotą Odznaką i Medalem im. A.Frycza Modrzewskiego, Złotą Odznaką PZP, Medalem im. ks.dra Jana Dzierżona. Uhonorowany Statuetką ks. dra Jana Dzierżona, Złota Odznaką Kółek Rolniczych i Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Odznaką "Zasłuzony dla Województwa Piotrkowskiego" i Medalem Wojewody Łódzkiego, "Złotym Medalem za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego". W roku 2006 otrzymał puchar Grand Prix na najlepszą pasiekę w regionie piotrkowskim, a w roku 2008 uhonorowany został Statuetką "Zasłuzony dla Powiatu Piotrkowskiego".

Marek KuciapińskiKuciapiński Marek Jani - (ur. w 1954 r. w Piotrkowie Trybunalskim) absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim (1973), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (Wychowanie Muzyczne 1977) i Uniwersytetu Opolskiego (studia doktoranckie w zakresie pedagogiki, 2007). W latach 1977-1982 pracował w Liceum ogólnokształcacym i Technikum Górniczym w Kamieńsku jako kierownik zajęć pozalekcyjnych. Współpracował jako nauczyciel instrumentu i dyrygent chóru ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym i Państwową Szkołą Muzyczną w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim oraz prowadził lekcje muzyki w Liceum Ogólnokształcącym w Sulejowie. Udzielał się jako instruktor muzyczny w piotrkowskich domach kultury (MOK, WDK, ZDK "Gwarek") i powiatowych (w Niechcicach, Gorzkowicach i Wolborzu).
Od roku 1982 jest etatowym pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim, obecnie na stanowisku adiunkta, pełniąc funkcję kierownika Pracowni Wychowania Estetycznego. Od początku swej pracy w uczelni związany z chórem akademickim (w latach 1997-1999 ukończył Studium Doskonalenia Chórmistrzów w Międzyzdrojach). Chór pod jego batuta występował na licznych uroczystościach państwowych w uczelni i w mieście, odnosił sukcesy na festiwalach w Łodzi, Chełmie, Żyrardowie i Rzeszowie oraz nagrał trzy płyty CD. W kwietniu 2004 r. został zaproszony do wykonania IX Symfonii Ludwiga van Beethovena z towarzyszeniem Orkiestry Filcharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga p/d Jacka Rogali, koncertując w Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim i Kielcach.
Za swoją działalność artystyczną został wyróżniony nagrodami i odznaczeniami m.in.: nagrodą Rektora III st. (1989), Medalem "Andrzej Frycz Modrzewski 1503-1572" w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju województwa piotrkowskiego od Wojewody Piotrkowskiego (1997), nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta (1999), nagrodą Prezydenta MIasta (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2002), Honorowym Srebrnym Medalem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (2006), nagrodą Prezydenta MIasta (2007), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP (2008) oraz nagrodą Rektora III st. w uznaniu osiagnięć naukowych (2011).
Marek Jan Kuciapiński od 36 lat zawodowo zaangażowany jest w rozwój kultury muzycznej w mieście i powiecie. Swoje artykuły na ten tema, jak i szeroko pojętego wychowania muzycznego deukował w "Życiu Muzycznym", "Forum Nauczycielskim", "Kalejdoskopie Akademickim", "Piotrkowskich Studiach Pedagogicznych", "Wydawnictwie Instytutu Pedagogiki Psychologii" UJK w Kielcach oraz kwartalniku "Pedagogika Rodziny". Niniejsza książka jest owocem długoletnich badań źródłowych dotyczących dawnego życia muzycznego Piotrkowa Trybunalskiego jak i bezpośredniego uczestnictwa autora w jego rozwoju.

Tadeusz NowakowskiNowakowski Tadeusz - 1910-1993 r. Urodził się i zmarł w Piotrkowie Trybunalskim. Z wyksztalcenia prawnik, budowniczy i wieloletni dyrektor naczelny Piotrkowskiej Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA, niegdyś największego zakładu pracy w Piotrkowie. Był dwukrotnie posłem na sejm,  a w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku przez dwie kadencje Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, a także członkiem władz centralnych i regionalnych szeregu organizacji społecznych, laureatem nagród państwowych, wielokrotnie odznaczanym. W latach 1961-1975 był prezesem Piotrkowskiego Oddziału PTTK, a następnie prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTTK, członkiem kolegiów redakcyjnych prasy lokalnej oraz autorem wielu publikacji, opracowań i przewodników turystyczno-krajoznawczych, a także inicjatorem wielu działań na rzecz rozwoju miasta i regionu. Za wybitne zasługi dla ruchu krajoznawczego przyznano mu tytuł Honorowego Członka PTTK. Był członkiem założycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a w ostatnich latach życia Honorowym Członkiem Zarzadu Towarzystwa. Zabiegał o upowszechnianie prac o dziejach i kulturze regionu piotrkowskiego i był twórcą koncepcji Biblioteki Piotrkowskiej - serii wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Miasta wydawanej od 1988 r. Tadeusz Nowakowski był projektodawcą oraz realizatorem koncepcji obchodów ważnych dla miasta rocznic: 750-lecia Piotrkowa w 1967 r., 400-lecia Trybunału Koronnego w 1978 r., a także 500-lecia Ukształtowania się Sejmu Polskiego w 1993 r. Pozostawił wiele artykułów i około dwudziestu publikacji, a w plebiscycie na Piotrkowianina XX wieku ogłoszonym w 2000 roku został wybrany w skład Złotej Dziesiątki.

Rafał OrlewskiOrlewski Rafał - urodzony w roku 1934 w Przybyłowie koło Łasku, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz nauk społecznych w Warszawie, nauczyciel szkół podstawowych i licealnych. Prasowy debiut poetycki w czasopismie "Na Przełaj" (1958 r.), debiut ksiązkowy: tom wierszy "Krzesiwo" (Łódź 1969 r.). Autor ponad 30 książek (poezje, przekłady, powieści, opowiadania, satyry, utwory dla dzieci, piosenki, eseje). Twórca grup literackich, redaktor ksiażek zbiorowych i indywidualnych oraz czasopisma "Pomosty". Zasłuzony działacz kultury, Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, członek Związku Literatów Polskich. Mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Inne książki tego autora to: "Igliwie" (powieść, 1972 r.), "Nad Grabię fraszką wabię" (fraszki i wiersze, 1985 r.), "Ściernisko" (fraszki, 1985 r.), "Zduńskowolnie - swawolnie" (fraszki, 1986 r.), "Z miłością brata" (esej, 1991 r.), "Krąg tęczy" (powieść dla dzieci, 1991 r. i 2005 r.), "Piekna Brzydula" (opowiadania, 1993 r.), "Leptony" (utwory satyryczne, 1998 r.), "Wzloty z podglebia" (esej, 1999 r.), "Diminuendo" (poezje w wersji polsko - włoskiej, 2007 r.), "Sute Mosty" (powieść, 2007 r.).

Aleksy PiastaPiasta Aleksy Mirosław - urodził się w Sulejowie w 1969 r. Archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim (1988 r.), Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek historia, 1993 r.), Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu archiwistyki, 1996 r.) W 2006 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na podstawie rozprawy nt. "Piotrków Trybunalski w okresie pierwszej wojny światowej", napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Felchnera. Od roku 1993 jest zatrudniony w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku kierownika działu informacji, ewidencji i udostępniania. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu archiwistyki i historii regionalnej, publikowanych w czasopismach lokalnych ("Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego", "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne", "Rocznik Łódzki") i ogólnopolskich ("Archeion", "Studia z Dziejów Kultury Medycznej"). Współautor trzech opublikowanych w ostatnim dziesięcioleciu informatorów o zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (w latach 1994, 1999 i 2007).  

Robert RudnickiRudnicki Robert - urodził się 19 października 1979 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Magister historii, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetuy Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania srodkami unijnymi. W czasie studiów aktywnie uczestniczył w życiu akademickim, był wiceprzewodniczacym Samorządu Studentów Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz przewodniczacym Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Komisji Dyscyplinarnej UŁ. Przez ostatnie 4,5 roku był urzednikiem samorządowym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie odpowiedzialnym za sprawy kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współredaktor "Echo - Miesięcznik Powiatu Bełchatowskiego", gdzie m.in. prowadził stałą rubrykę "Warto zobaczyć" o zabytkach w powiecie bełchatowskim. W 2005 r. obronił w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego pracę magisterską pt. "Ruch narodowy w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1939" pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot. Praca uzyskała wyróżnienie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w konkursie "Na najlepszą pracę magisterską o Piotrkowie Trybunalskim".

Anna RzędowskaRzędowska Anna - piotrkowianka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Świętokrzyskiej. Nauczycielka, publicystka, pisarka, historyk-regionalista. Autorka wykładów nt. społeczności żydowskiej Piotrkowa (na zaproszenie łódzkiego oddziału IPN, Piotrkowskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i krakowskiej fundacji „Judaica”), a także tekstów naukowych i popularnonaukowych publikowanych na łamach czasopism lokalnych i ogólnopolskich oraz w Internecie.
W latach 1992-2000 prowadziła autorski cykl audycji radiowych „Piotrków – moje miasto”. Jej publikacje o tematyce żydowskiej i izraelskiej ukazywały się w latach 2005-2012 w nowojorskim „The Voice of Piotrkow Survivors”. W 2013 uczestniczyła w tworzeniu scenariusza i filmu dokumentalnego „Piotrków wielokulturowy” (SkiboArts).
Autorka książek Piotrków nie tylko Trybunalski (2006) i Historia piotrkowskich Żydów (do 1939) (2008). Przygotowała do druku wspomnienia Bena Giladiego Opowieść o jednym mieście (2010).
Prezes piotrkowskiego stowarzyszenia KESHER.

Wiesław Zbigniew SacińskiSaciński Wiesław Zbigniew - urodzony w roku 1935, harcmistrz, absolwent Liceum Pedagogicznego w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (magister wychowania muzycznego). Pracował jako nauczyciel w piotrkowskich szkołach. Zasłużony Działacz Kultury - przewodniczący Klubu Instruktora Amatorskieg Ruchu Artystycznego (ARA) działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim (lata 1978-1982). Autor "Skarbczyka amatora muzyki", wielu piosenek harcerskich, a także utworów tematycznie związanych z Piotrkowem. Prowadził wiele zespołów instrumentalnych i wokalnych wyróżnianych na przeglądach i festiwalach artystycznych (w regionie oraz na szczeblu ogólnokrajowym - Kołobrzeg, Zielona Góra). Długoletni instruktor i działacz ZHP - przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniora (od 1996 r.). Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Medal KOmisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr StefaniakStefaniak Piotr - urodzony 30 maja 1970 roku krakowski dziennikarz i historyk. Od lat publikuje na łamach prasy katolickiej w Polsce ("Miejsca Święte", "Źródło", "Posłaniec Serca Jezusowego", "Salwador", "Misje dzisiaj", "Gość Niedzielny", "Nowe Życie", "List do Pani", "Z grodu Kingi" i "Via consecrata"), na Słowacji ("Mrosa") i na Węgrzech ("Quo vadis" i "Polonia Węgierska").
Ponadto niezaleznie prowadzi badania naukowe z dziedzin, które go najbardziej pasjonują, czyli monastycyzm u żeńskiego i hagieografii, głównie dominikańskiej, polskiej oraz węgierskiej. Niektóre wyniki studiów zostały opublikowane w postaci książek: "Dominikanki raciborskie" (Racibórz, 2006 r.), "Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich" (Kraków 2007 r.) i "Mistyczki, święte i błogosławione mniszki dominikańskie" (Racibórz 2007 r.), oraz w periodykach Wrocławia ("Leopolis semper fidelis)", Przemyśla ("Premisla christiana"), Poznania ("Kronika Miasta Poznania"), Krakowa ("Nasza Przeszłość", "Collectanea Historica", "Studia franciszkańskie"), Opola ("Studia Teologiczno - Historyczne Śląska Opolskiego"), Warszawy ("Studia Bobolanum") i Nowego Sącza ("Almanach Sadecki"). Większość prac powstała pod kierunkiem przedstawicieli historycznych środowisk naukowych Poznania, Opola i Krakowa.
Przy okazji działalności polonijnej zagłębia tysiącletnie więzy Polski i Węgier. Współpracuje z Domem Polskim w Budapeszcie, gdzie wraz z zarządem Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha angażuje się przy organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym corocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, podczas którego prowadzi wykłady. Jego działalność polsko - węgierska podejmowana jest także w Polsce pod auspicjami ambasady węgierskiej w Warszawie i konsulatu generalnego w Krakowie.

Zygmunt TenenbaumTenenbaum Zygmunt (1892-1972) – piotrkowianin, doktor nauk medycznych – laryngolog po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie w Wiedniu, powrócił do rodzinnego Piotrkowa Trybunalskiego i poświęcił mu całe życie zawodowe oraz społecznikowskie, zwłaszcza w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuk pięknych. "Gawędy o dawnym Piotrkowie" powstały w latach 1968-1970. Wkrótce potem w obszernych fragmentach były one publikowane na łamach ówczesnej "Gazety Ziemi Piotrkowskiej". We fragmentach były także drukowane w tym pismie "Memuary": "Temida - cykliści - muzykowanie" (1971) i "Gimnazjum rosyjskie - strajk szkolny 1905" (1972).
Rok 2012 nie tylko stanowi datę trzeciego wydania „Gawęd o dawnym Piotrkowie” i „Memuarów”. Jest rokiem Jubileuszowym autora – doktora Zygmunta Tenenbauma, bo urodził się on 120 lat temu, a w roku 1972, więc 40 lat temu zmarł w Piotrkowie, by spocząć na katolickim starym cmentarzu – na „piotrkowskich powązkach”.
Stając się u schyłku życia pisarzem, wierny był słowom naszej znakomitej pisarki Zofii Nałkowskiej: „Jedynym powodem pisania jest u mnie zawsze chęć zatrzymania życia, ustrzeżenia go przed zguba i zniszczeniem”.

Marta WalakWalak Marta - doktor, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z ewolucją polskiej myśli i czynu niepodległościowego, funkcjonowania elit politycznych II Rzeczypospolitej oraz problematyka relacji Unia Europejska - Ukraina. Autorka wielu publikacji poświęconych formacjom legionowym, w tym monografii Niepodległością naznaczeni. Z dziejów walk i powstania III Brygady Legionów Polskich 1915-1917 (2010), jak również współredaktorka dwóch monografii dotykających kwestii współpracy polsko - ukraińskiej: Razem, czu osobno? Dwadzieścia lat stosunków polsko - ukraińskich (2013), Partnerzy mimo przeszkód. Nowa odsłona w stosunkach polsko - ukraińskich (2013).

 

 

Piotrków filmowy - Agnieszka Warchulińska

"Piotrków oprócz urody piotrkowianek ma wspaniałą topografię. Jest bardzo fotogeniczny, jeśli chodzi o perspektywę, obrazy. Starówka zaskakuje nieoczekiwanymi perspektywami, zamknięciami ulic, frontonami domów, ciekawymi podwórkami, przejściami, kontrastami."

reżyser Stanisław Różewicz, Piotrków Trybunalski, 18 września 2004
 

W 2012 roku minęło sto lat od momentu, w którym Piotrków zaistniał po raz pierwszy na dużym ekranie. Był to zaledwie kilkuminutowy ruchomy zapis autorstwa Jana Skarbka-Malczewskiego z procesu Damazego Macocha, niemniej tych kilkadziesiąt klatek zapoczątkowało mariaż trybunalskiego grodu z X Muzą. Co prawda na pierwszy pełnometrażowy film z udziałem piotrkowskich plenerów przyszło mieszkańcom miasta poczekać aż do 1957 roku, do filmu Ewa chce spać, jak się jednak z czasem okazało, to spotkanie z filmem i filmowcami nie było tylko epizodyczną przygodą.

Piotrków Trybunalski wielokrotnie był miejscem pracy, zarówno polskich jak i zagranicznych ekip filmowych. To tutaj zrealizowano zdjęcia do ponad 30 filmów, w tym 8 seriali, 2 filmów krótkometrażowych oraz 30 filmów pełnometrażowych - 25 polskich i 5 zagranicznych. Większość z tych produkcji zdobywała prestiżowe nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych, a także uznanie publiczności na całym świecie. W Piotrkowie kręcili tak znani reżyserzy jak Andrzej Wajda, Janusz Morgenstern, Juliusz Machulski, Tadeusz Konwicki, Stanisław Różewicz, Agnieszka Holland, Jerzy Hoffman, Peter Kassovitz, Jerzy Passendorffer, czy Julian Dziedzina. Na piotrkowskim planie filmowym pracowali najwybitniejsi aktorzy - Elżbieta Czyżewska, Andrzej Łapicki, Daniel Olbrychski, Marek Perepeczko, Magdalena Zawadzka, Krzysztof Chamiec, Roman Kłosowski, Barbara Kwiatkowska, Kazimierz Kaczor, Jan Machulski, Witold Pyrkosz, Robin Williams, Lambert Wilson, Jean Phillipe Ecoffey, Robert Więckiewicz, Kinga Preis i inni.

Niniejsza publikacja podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie jak wiele Piotrków wniósł do polskiej kinematografii oraz jakie zajmuje w niej miejsce. A także jak wiele pod względem kronikarskim zyskał i zyskuje nadal dzięki magii kina, bowiem na taśmach zachowały się ślady nie istniejących już ulic, domów, które wyburzono, miejsc które zmieniły swój charakter czy twarze ludzi, którzy odeszli...
Piotrków filmowy składa się z czterech części. Pierwsza poświęcona jest produkcjom polskim, druga opisuje filmy zagraniczne, trzecia dotyczy seriali, a czwarta, ostatnia, przybliża sylwetki tych piotrkowian, którzy zaistnieli w świecie rodzimego kina. Każdy z rozdziałów I, II i III części składa się z opisów wydarzeń jakie miały miejsce na planie w Piotrkowie, w oparciu o wywiady z reżyserami, aktorami, statystami, bezpośrednie relacje dziennikarskie i naocznych świadków, oraz zawiera informacje o tym, jakie miejsce zajmuje dany tytuł w dziejach kina oraz krótką jego recenzję. Część IV została napisana na podstawie wspomnień rodzin, reżyserów, aktorów, dziennikarzy oraz publikacji książkowych i recenzji prasowych.

Pojęcie „Piotrków filmowy” odnosi się do wszystkich polskich i zagranicznych obrazów, w których na przestrzeni lat jako plener występował trybunalski gród. Przy czym wspomniana przestrzeń lat obejmuje zarówno lata głębokiego komunizmu, jak również okres ustrojowej transformacji oraz lata współczesnej demokratycznej stabilizacji. Wśród opisanych filmów znajdują się komedie, kryminały, dramaty społeczne i psychologiczne, filmy historyczne, obyczajowe i wojenne. Niniejsza publikacja nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do produkcji pełnometrażowych. Zostały tutaj także opisane serie telewizyjne i formy krótkometrażowe. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pomimo kilku lat wytężonej pracy nie udało mi się dotrzeć do wszystkich tytułów, do których zdjęcia nakręcono w Piotrkowie, iż w każdej chwili mogą pojawić się informacje o kolejnych. Niemniej wyrażam nadzieję, że lektura niniejszej książki dostarczy Państwu wielu ciekawych informacji, chwil radości i pozwoli Wam odkryć na nowo urok i malowniczość prastarego, trybunalskiego grodu.
Agnieszka Warchulińska / Paweł Małolepszy


"Piotrków filmowy", wydanie albumowe, 507 stron, cena 80,00 zł.

Książka do nabycia w księgarniech na terenie Piotrkowa oraz w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, tel.: 44 732 77 91

Sekrety Piotrkowa - Agnieszka Warchulińska

„Sekrety Piotrkowa” to opowieści z dreszczykiem i nutą sensacji. Na ponad 130 stronach można przeczytać m.in. o tym jak o mały włos pewien I sekretarz KW PZPR w Piotrkowie nie został potrójnym mordercą, co król Syjamu robił na piotrkowskim dworcu, kogo pochowano pod drzewem w parku Belzackim, co kryją piotrkowskie podziemia, jaka makabryczna zbrodnia miała miejsce w miejskiej łaźni, kto rozpętał aferę autobusową oraz jaką pamiątkę pozostawił piotrkowianom car Aleksander I.