Ochrona dziko żyjących zwierząt

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =

Dokarmianie ptaków

Dokarmianie ptaków powinno być prowadzone tylko i wyłącznie w okresie zimowym, gdy panują niesprzyjające warunki atmosferyczne (duży mróz, obfite opady śniegu). Dni zimą są krótkie, a dostęp do pokarmu utrudniony, dlatego warto poznać zasady rozsądnego dokarmiania ptaków. Latem mają one możliwość zdobycia zdrowego, naturalnego pokarmu.
Wstrzymanie się od dokarmiania, gdy panują wysokie temperatury zapobiega również zanieczyszczaniu obiektów oraz rozprzestrzenianiu zarazków przez stada gołębi przesiadujących na parapetach, dachach, rynnach itp. Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie wraz z obfitymi opadami śniegu. Dokarmianie to nie tylko sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie wiedzy o ptakach, ich różnorodności oraz pięknie.
 
Z punktu widzenia ekologicznego, dokarmianie ptaków nie ma jednak dużego znaczenia dla przeżywalności i późniejszego sukcesu lęgowego – dostępność pokarmu jest bowiem tylko jednym z czynników na nie wpływających.
 
Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Duża ilość chleba w pożywieniu wywołuje poważną chorobę – kwasicę oraz biegunki, a zjedzenie pokarmu solonego często prowadzi do śmierci wskutek zaburzenia gospodarki wodnej organizmu. Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub pieczywo namoczone i zamarznięte. Karma dostarczana przez człowieka jest zazwyczaj mało urozmaicona, co powoduje u ptaków niedobory składników pokarmowych i w efekcie osłabienie odporności. Dokarmianie zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, gdyż ptaki gromadzą się w jednym miejscu, poza tym często karma miesza się z odchodami. Do miejsc dokarmiania przylatują ptaki różnych gatunków, które w naturze zwykle nie stykają się ze sobą bezpośrednio, rośnie więc ryzyko przenoszenia chorób i pasożytów. Miejsce dokarmiania dla małych ptaków, jeżeli jest zlokalizowane w niewłaściwym miejscu, może stać się karmnikiem dla drapieżników, np. kotów lub krogulców, które szybko się uczą, gdzie można znaleźć łatwy łup. Dokarmianie zmienia naturalne zachowania – np. ptaki zimują zamiast odlecieć na południe, tracą wrodzony lęk przed człowiekiem lub też przyzwyczajają się do jednego źródła pokarmu i przestają go poszukiwać. Gdy z powodu gorszej pogody, człowiek przerywa dokarmianie, może to powodować śmierć ptaków oczekujących biernie na pożywienie. Dokarmianie ogranicza działanie naturalnej selekcji i przez to osłabia całą populację.
 
Źródło:
www.pl.wikipedia.org/wiki/Dokarmianie_ptaków

Ranne lub chore ptaki

Ranne lub chore ptaki powinny być leczone w ośrodku rehabilitacji zwierząt, o którym mowa w art. 75 ustawy o ochronie przyrody. Osoba, która znalazła rannego lub chorego ptaka może zawiadomić Straż Miejską, która w miarę swoich możliwości podejmie odpowiednie działania, skontaktuje się z lekarzem weterynarii mającym stosowne uprawnienia i wiedze w zakresie rannych ptaków.
W naszym mieście takim lekarzem jest dr Zbigniew Skrzek – Przychodnia Weterynaryjna, ul. Rzemieślnicza 26, tel. 604-051-545. Lekarz weterynarii podejmie decyzję o dalszym sposobie postępowania z rannym lub chorym ptakiem. W zależności od stanu zdrowia ptaka podjęte zostanie leczenie bądź uśpienie. Ptaki rokujące przeżycie będą przetransportowane do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
Najbliższy taki ośrodek znajduje się w miejscowości Koło nr 115, gmina Sulejów, tel. kontaktowy 44 645-15-87 lub 604-408-878.