Aktualności

Stowarzyszenie Społeczny Ruch Spółdzielców zaprasza do udziału w inicjatywie.
„Decydujesz, pomagamy” to tytuł akcji grantowej organizowanej przez sieć handlową Tesco. Do zdobycia jest 5 tys. zł na lokalne inicjatywy, a łączna pula nagród wynosi 800 tys. zł.
Projekt „Daj szansę - uchodźcy w Polsce” realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne ETHNOS w Łodzi w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce oraz Fundacją na rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie.
Gmina Norcia (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli, komponent 2:  Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie 2.2 Sieci Miast.
Polski Instytut Filantropii zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii fundraisingowej Kilometry Dobra, która pomaga zbierać środki finansowe na cele statutowe fundacji i stowarzyszeń.
Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W ostatnim tygodniu sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/98/zalozenia-programu-wspolpracy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-lata-2017-2019.html
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie po raz kolejny organizuje spotkanie informacyjne  z cyklu „Środa z Funduszami”. Tym razem zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych.
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Trybunały Modelarstwa Kolejowego.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014, zasad księgowania przychodów i kosztów operacyjnych działalności podstawowej i pozostałej, zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2014 oraz zasad prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych NGO.