EKOAUTO – ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO DO OBSŁUGI ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi udzielił, zgonie z zapisami umowy 133/OA/PD/2022  z dnia 14.06.2022 wsparcia finansowego dla realizacji zadnia:
EKOAUTO – ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO DO OBSŁUGI ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM:

64 150,00 zł w formie pożyczki;
95 000,00 zł w formie dotacji.
Całkowity koszt zadania: 159 150,00 zł

Informacja o projekcie:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DZ. U. z 2018 r., poz. 317) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są, by udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów od 1 stycznia 2022 r. wynosił co najmniej 10% (art. 68, ust. 2), a od 1 stycznia 2025 r. minimum 30% (art. 86 pkt 3). Zakup auta elektrycznego dla ZDiUM jest korzystny ze względu na: brak emisji spalin, podwyższoną wydajność, niższą awaryjność, cichą pracę, prostą obsługę.

Więcej informacji  www.wfosigw.lodz.pl
 
← powrót